Adreswijziging - aangifte

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

De verhuis geef je pas aan wanneer je effectief verhuisd bent.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
 • elektronische identiteitskaart met PIN-code
 • het inschrijvingsbewijs van je voertuig
Extra informatie

Aangifte

Er zijn verschillende manieren om een adreswijziging door te geven:

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, heb je een geldig identiteitsbewijs en jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Bezoek wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt.

Aanpassing identiteitskaart

Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Inlichten instanties

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Diensten of organisaties die je dient te verwittigen:

 • De Post
 • gas- en elektriciteitsmaatschappij
 • TV-distributie
 • Watermaatschappij
 • Bank
 • Diensten die renten uitbetalen
 • Diensten die een uitkering betalen
 • Diensten die een uitkering verschaffen
 • Mutualiteit
 • Vakbond
 • Leningsmaatschappijen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Scholen
 • Telefoonmaatschappij
 • Werkgever
 • Bibliotheek
 • Kinderbijslagfonds
 • Verenigingen waar je lid van bent
 • Tijdschriften of dagbladen waarop je geabonneerd bent
 • Huisarts en tandarts
 • ....