Adreswijziging - aangifte

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Kosten

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat moet je meebrengen?

 • uw elektronische identiteitskaart met PIN-code
 • het inschrijvingsbewijs van je voertuig

Stap 1:

Aangifte

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

 • U gebruikt de online toepassing 'mijn dossier' als u een kaartlezer heeft.
 • U kunt de adreswijziging ook melden aan uw nieuwe gemeente via het aanvraagformulier in het e-loket.
 • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Stap 2:

Bezoek wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt.

Stap 3:

Aanpassing identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en)

Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met PIN-code en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) nodig.

Stap 4:

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Diensten of organisaties die je dient te verwittigen:

 • De Post
 • gas- en elektriciteitsmaatschappij
 • TV-distributie
 • Watermaatschappij
 • Bank
 • Diensten die renten uitbetalen
 • Diensten die een uitkering betalen
 • Diensten die een uitkering verschaffen
 • Mutualiteit
 • Vakbond
 • Leningsmaatschappijen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Scholen
 • Telefoonmaatschappij
 • Werkgever
 • Bibliotheek
 • Kinderbijslagfonds
 • Verenigingen waar je lid van bent
 • Tijdschriften of dagbladen waarop je geabonneerd bent
 • Huisarts en tandarts
 • ....

Verantwoordelijke dienst

Marktplein 9
8520
KUURNE
056 73 71 28
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven