Adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Ook als je binnen dezelfde stad of gemeente verhuist, moet je dit binnen de acht werkdagen aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Elektronische identiteitskaart met PIN-code

Extra informatie

 

STAP 1:  Aangifte adreswijziging

De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid. Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging aan te geven:

  • Bij voorkeur doe je dit digitaal via het e-loket

Gebruik de link "Digitale aangifte adreswijziging naar/binnen de gemeente" hierboven.

Gelieve volgende zaken in je e-mail op te nemen: kopie van je identiteitskaart of verblijfsdocument, oude adres en nieuwe adres, gsm- of telefoonnummer, namen en rijksregisternummers van alle personen die mee verhuizen.

  • Of je komt langs in het gemeentehuis

Maak hiervoor een afspraak. Gebruik de link "Maak een afspraak - aangifte adreswijziging" hierboven.

 

STAP 2:  Controle door wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt.

 

STAP 3:  Afhandeling adreswijziging

10 werkdagen na de controle door de wijkagent word je uitgenodigd om je identiteitskaart in het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Maak hiervoor een afspraak. Gebruik de link "Maak een afspraak - afhandeling adreswijziging" hierboven.