Aanvoeren afval op het recyclagepark - afspraken en prijzen

Het recyclagepark wordt opgedeeld in 2 delen:

Betalend gedeelte

 • Multistroom = nog te sorteren grofvuil vóór storten (zetels, elektrische kabels...)
 • Niet recupereerbare bouw en sloop = pleister, keramische materialen, faïence
 • Te Storten: Kattenbakvulling, glaswol, gloeilampen, pyrex, vervuilde aarde, drankglazen
 • Gips (gyprox)
 • Aarde en stenen
 • Tuinafval zoals snoeihout, boomwortels, stronken, sparren... (geen zacht groen)
 • Brandbaar restafval (perscontainer) = afvalstoffen van vaste gebruiksgoederen van het gezin, die NIET in de gewone huisvuilzakken kunnen worden gestopt, omdat ze bv. te groot of te zwaar zijn.

Niet-betalend gedeelte

 • PMD
 • Papier
 • Karton
 • Hout onbehandeld en behandeld/samengesteld hout
 • Zacht groen (gras, bladeren en scheersel)
 • Metaal
 • A.E.E.A. (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • MILIEUSTRAATJE
 • Selectief afval in kleinere hoeveelheden: hol glas (glasbol), vlak glas, piepschuim (isomo), frituur- en motorolie, frituurvet, textiel, batterijen, ...
Voorwaarden

Bedrijfsafval mag voortaan niet meer op het recyclagepark gebracht worden. Bedrijfsafval kan tegen betaling aangeboden worden in het regionaal overslagstation (Imog Harelbeke of Moen). Hiervoor is een afzonderlijke folder beschikbaar.

Het oprijden op het containerpark is toegelaten voor personenwagens, grote gezinswagens, fietsers en bromfietsers.

NIET toegelaten: bedrijfsvoertuigen, (lichte) vrachtwagens, bestelwagens (camionetten), aanhangwagens. Deze kunnen tegen betaling aangeboden worden in het regionaal overslagstation (Imog Harelbeke of Moen).

De regeling op sluikstorten geldt ook op het recyclagepark. Wie de richtlijnen niet volgt, zal met een geldboete beboet worden.

Kosten

Voor het betalend gedeelte betaal je 5 euro als je aanvoert met de wagen. Met de fiets of te voet betaal je 2 euro. De toegang tot het betalende gedeelte gebeurt via een automatische slagboom met geldstukken of bancontact.

Op het recyclagepark kan je geen geld wisselen.

Wat moet je meenemen?

Je identiteitskaart