Aankomstverklaring - aangifte

Wanneer een vreemdeling (niet EU-burger) voor een kort verblijf (maximum 90 dagen) als toerist of voor familiebezoek naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een aankomstverklaring nodig.

Voorwaarden
  • Niet EU-burger
  • Geldig nationaal paspoort (eventueel met geldig visum)
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Paspoort, eventueel voorzien van een visum
  • 1 pasfoto
Extra informatie

Aanmelding

Maak een afspraak

De vreemdeling dient zich binnen de 3 dagen na aankomst in België aan te bieden bij het gemeentehuis. Er wordt nagegaan of er een wettige binnenkomst is door controle van het paspoort en eventueel het visum.

De aankomstverklaring wordt opgemaakt en meegegeven.

Vertrek

Wanneer de vreemdeling terug vertrekt, moet dit opnieuw gemeld worden.