Laat je stem horen op WijZijnKuurne

Gepubliceerd op Zaterdag 01 mei 2021
wijzijnkuurne

Welkom op ons gloednieuw digitaal inspraakplatform ‘WijZijnKuurne’. Als gemeente willen we onze inwoners, verenigingen en adviesraden ten volle betrekken bij alles wat we ondernemen in Kuurne. Daarom lanceren we een gloednieuw digitaal inspraakplatform 'Wij Zijn Kuurne.' Voor onze inwoners maar meer dan ooit ook VAN onze inwoners. Zo komen we tot een Kuurns beleid op maat!

Wat vooraf ging

Kuurne kent een rijke traditie van inspraak. Een twaalftal erkende adviesorganen staan het gemeentebestuur bij met advies rond diverse thema’s. Denk maar aan kinderopvang, ondernemen, cultuur, sport, infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening, bibliotheek, milieu … Maar ook rond specifieke ingrepen, projecten of dienstverlening laten inwoners hun stem horen. Denk maar aan de invoering van eenrichtingsverkeer en zone 30 in het centrum, tevredenheidsmetingen van het Sociaal Huis, inspraak in het masterplan ‘Kuurne 2035’ en de centrumvernieuwing of - heel concreet - de aanleg van een speelpleintje in je buurt.

Francis Benoit: "Beleid doe je niet alleen. Ook participatie is belangrijk. Wij zijn Kuurne, het Kuurne waar wij belangrijker is dan ik. Niet de hardste roepers maar voorstellen samen met de buurt of wijk. Binnen diverse thema's wensen we inwoners te betrekken."

Heather Together

Samen Kuurne maken vormt één van de speerpunten van het beleidsplan ‘Tijd voor Ruimte 2020-2025’. Kuurne wenst op vlak van participatie nog een stapje verder te gaan met het digitaal platform ‘WijZijnKuurne’. Doel? Ideeën sprokkelen, advies vragen, peilingen organiseren en ideeën aftoetsen.

Misschien denken jullie luidop: ‘Waarom een nieuw platform?’ Dankzij ‘WijZijnKuurne’ wenst Kuurne het beleid kwalitatiever en krachtiger te maken. Het werkt aanvullend en versterkend voor elke vorm van inspraak in Kuurne.

De erkende adviesraden worden dankzij ‘WijZijnKuurne’ dichter bij elkaar gebracht, kunnen nauwer samenwerken, elkaar versterken en een integraal advies opstellen.
Voor individuele burgers biedt het platform een overzicht van alle input die verzameld werd. Bvb. de resultaten van een buurtoverleg, een korte bevraging en eventueel aangevuld de resultaten van een participatieronde op het platform zelf.

Johan Bossuyt: "Samenwerken werkt! Samenwerken aan projecten met ideeën en voorstellen bevordert de betrokkenheid. Betrokkenheid op het beleid vergroot het draagvlak voor ons beleid. Zo komen we tot een Kuurns beleid op maat. "

Benieuwd?

Welkom! Ook jij bent Kuurne! Neem een kijkje vanaf 1 mei op wijzijn.kuurne.be en proef onmiddellijk van enkele participatieprojecten.

  • Moet de bibliotheek ook e-readers ter beschikking stellen?

    • Sinds kort je e-boeken ontlenen in de bib. Zo hoef je niet te zeulen met een reiskoffer boordevol boeken. Moet de bib investeren in e-readers om te ontlenen aan haar leden?
  • Hoe werken onze adviesraden?
    • Inzicht hoe onze adviesraden werken, platform om kennis te delen, advies sterker te maken, inzicht te verwerven en tot een integraal advies te komen, waarbij de schotten tussen sectoren weggewerkt worden. Kortom, samenwerken.
  • Hoe kwam de naamgeving 'WijZijnKuurne' tot stand? De naamgeving van dit platform was op zich al een participatietraject.
  • Welke invulling kan het braakliggend terrein van de kerkfabriek nabij de Sint-Pieterskerk krijgen?

Ann Messelier: "De gemeente zet steeds meer in op het gebruik van publieke of semi publieke ruimte voor de inwoners, ook al is dit soms maar een tijdelijke invulling. Zo ook voor de vraag vanuit de kerkfabriek Sint-Pieter naar een samenwerking met de gemeente voor een stuk weide in haar eigendom naast de parking van de Sint-Pieterskerk. Met het initiatief van WijZijnKuurne kan voor een dergelijk project een insteek gevraagd worden van de buurt en de gemeente op een participatieve manier."

Hoe deelnemen?

Rep je vanaf 1 mei naar wijzijn.kuurne.be en registreer je. Dit kan in een handomdraai met je e-mailadres of via je Google- of Facebookaccount. Enkel je voornaam en naam zijn zichtbaar voor andere bezoekers van het platform.

Je kan mee de smoel, de richting, de koers van Kuurne bepalen en vooral ook een zicht krijgen welke impact je stem en je mening heeft gekregen. Adviesraden, burgers en bestuur vinden er elkaar. Samen maken we Kuurne, WijZijnKuurne.

Neem deel

Info

wim.dewever@kuurne.be

https://wijzijn.kuurne.be/