Ouderenraad

De ouderenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de erkende seniorenverenigingen, de schepen van sociale zaken en de seniorenambtenaar.

Doelstellingen van de ouderenraad:

  • behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het schepencollege advies te verstrekken;
  • bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg;
  • wordt betrokken bij de door het gemeentebestuur aan senioren bestede gelden.

De ouderenraad is officieel erkend door het gemeentebestuur en heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden.

Samenstelling bestuurskader vanaf 22/03/2013

  • Voorzitter: Marijke Coussens, Lijsterbes 10 – 8520 Kuurne
  • Ondervoorzitter: Nicole Piepers, St. Michielsweg 75  – 8520 Kuurne
  • Ondervoorzitter: Dries Vandekerkhove, Beeklaan 8 – 8520 Kuurne
  • Secretaris: Pol Callewaert, 12de Liniestraat 2/41 – 8520 Kuurne
  • Penningmeester: Marc Benoit, Harelbeeksestraat 34 – 8520 Kuurne
  • Pr-lid: Betty Huyse, Molenput 8 – 8520 Kuurne 

Verantwoordelijke: Eva Vanhaecke - eva.vanhaecke@sociaalhuiskuurne.be - 056 73 70 24