Ouderenraad

 

De ouderenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de erkende seniorenverenigingen, de schepen van sociale zaken en de seniorenambtenaar.

Doelstellingen van de ouderenraad:

 • behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen;
 • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het schepencollege advies te verstrekken;
 • bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg;
 • wordt betrokken bij de door het gemeentebestuur aan senioren bestede gelden.

De ouderenraad is officieel erkend door het gemeentebestuur en heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden.

Samenstelling bestuurskader vanaf 24/10/2019

 •  Voorzitter: Marijke Coussens, Lijsterbes 10 – 8520 Kuurne tel. 056 32 08 49 – 0475 66 31 55
 • Ondervoorzitter: Nicole Piepers, Beeklaan 36/21  – 8520 Kuurne tel.  056 71 51 12 - 0473 87 15 37
 • Secretaris: Paul Callewaert, Weidenstraat 46 – 8520 Kuurne tel.    0498 01 65 08
 • Penningmeester: Marc Vandeburie, Eburonenweg 9  – 8520 Kuurne tel. 0476 21 54 23
 • PR-verantwoordelijke: Marc Vandaele, Sint-Michielsweg 18 – 8520 Kuurne tel. 0499 75 40 08
 • Organisatie activiteiten: Dominiek Labat, Elfde Julilaan 31 - 8520 Kuurne tel. 0491 49 57 59
 • Cultuur: Christine Dursin, Industrielaan 8 - 8520 Kuurne tel. 0475 37 65 67
 • Bestuurslid:  Magda Declercq, Marktplein 27/3-1 8520 Kuurne tel. 056 35 48 64

Verantwoordelijke: Eva Vanhaecke - eva.vanhaecke@kuurne.be - 056 73 70 24