Openbare werken

De dienst openbare werken is verantwoordelijk voor de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke wegen, gebouwen en nutsleidingen. Kleine problemen oplossen, zoals verzakkingen, breuken aan leidingen, wegdekschade, verstopte waterontvangers, slechte voetpaden enz. behoort eveneens tot het takenpakket van de dienst openbare werken. Niet enkel de gemeente Kuurne laat werken uitvoeren aan de wegen.  Ook Aquafin, het Vlaamse Gewest en vele nutsbedrijven werken op het openbaar domein.  De gemeente doet inspanningen om deze werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.Een goede planning,opvolging van de werken en duidelijke communicatie kan heel wat leed voorkomen.

Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend voor zowel bewoners als handelaars.

meldpunt fietspaden