Kuurne is een sterk verharde gemeente Hierdoor komt veel van ons regenwater nooit in contact met onze ondergrond. Het loopt simpelweg de riool in. Als tegenreactie schiet de gemeente dus in actie: we ontharden. Bij nieuwe verkavelingen, openbare werken (centrumvernieuwing!) en in bouwvoorschriften slaan we dus een nieuwe weg in, het water moet terug de grond in! De centrumvernieuwing wordt een mooi voorbeeld van hoe we actie kunnen ondernemen. Een voorbeeld waar we nu al onze blikken kunnen op werpen is de heraanleg van de Boomgaardstraat en de kruispunten in de wijk Moutstraat/Hoppestraat/Tweegemeentenweg. Deze kruispunten werden vernauwd (snelheidsremmend effect), waardoor we kansen kregen om te ontharden. Er werden verschillende plantvakken gecreëerd, die dit voorjaar zullen opgesmukt worden met groen!

Ontdek hoe jij zelf ook je steentje kan bijdragen in het onthardingsverhaal

Met de campagne van tegel naar egel willen we burgers in heel Vlaanderen sensibiliseren over de uitdagingen rond verharding en hen engageren om in eigen tuin ontharding te realiseren. De Vlaamse tuinen nemen immers 10% van het totale areaal aan beschikbare oppervlakte in en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van onze leefomgeving. Zo gaan we samen voor meer groen en minder grijs!

Meer weten