Verkoop van tabak

Wens je tabak te verkopen, dan dien je een beroepsaangifte 108 aan te geven bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen te Gent.

Het aangifteformulier moet minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel ingediend worden.