Wekelijkse markt - aanvraag standplaats

Op woensdagvoormiddag van 7u30 tot 13u vindt de wekelijkse markt plaats op het centraal gelegen marktplein van Kuurne.

Om een standplaats te kunnen aanvragen dien je te beschikken over een machtiging ambulante handel (leurkaart). De erkende ondernemingsloketten reiken deze leurkaarten uit.

Kosten

De prijs voor een abonnement op de wekelijke markt is opgenomen in het retributiereglement van de gemeente. De inningen gebeuren via factuur.

Wat moet je meenemen?

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • Contactgegevens van aanvrager (adres, telefoon, gsm, email)
  • Kopie van Machtiging ambulante handel van de aanvrager en alle personen die helpen in de uitbating. Op deze machtiging staat ook het ondernemingsnummer vermeld
  • Specificatie van producten die verkocht zullen worden
  • Aantal meters die nodig zijn
  • Of de uitbating al dan niet gebruik zal maken van elektriciteit
  • Keuring van de wagen indien vereist voor de uitbating (kippenkraam, viskraam,…)
Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Geïnteresseerde marktkramers kunnen een aanvraag tot standplaats indienen bij de dienst lokale economie. Dit kan per mail of per post.

Stap 2:

Plaatsbepaling en beslissing

Eens alles binnen is, wordt dit voorgelegd aan de plaatsmeester, die bekijkt of er nog plaats is op de wekelijkse markt. Daarna wordt dit voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen die dan een definitieve beslissing neemt.