Uitbatingsvergunning nachtwinkel en privaat bureau voor telecom

De uitbater van een nachtwinkel moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een nachtwinkel in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek bestaande uit:

 • een brandveiligheidsonderzoek
 • een financieel onderzoek
 • een stedenbouwkundig onderzoek
 • een moraliteitsonderzoek
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 2 jaar. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen kan de duurtijd van de vergunning ook beperken tot één jaar.

Aan de hand van deze bewijsstukken zal het stadsbestuur de nodige onderzoeken voeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een nachtwinkel.

Voorwaarden

Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet de uitbater, minstens 2 maanden voor de geplande opening, schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij dienst ondernemen. 

Er wordt geen vergunning verleend indien binnen een straal van 1,5 km, gemeten vanaf de toegangsdeur, een school, een gebouw van de eredienst, een nachtwinkel, een privaat bureau voor telecommunicatie, een openbare drankgelegenheid of een andere openbare inrichting gevestigd is.

Alvorens de uitbatingsvergunning afgeleverd kan worden, dienen wij ook in het bezit te zijn van een attest van de brandweer inzake brandveiligheid. Dit kan aangevraagd worden via https://www.hvzfluvia.be/onderneem-brandveilig > controlebezoek met verslag.

Kosten

Een nachtwinkel onderworpen aan het belastingsreglement op nachtwinkels. Dit reglement legt volgende bedragen vast:

 • Openingsbelasting: 6.000 euro per nachtwinkel;
 • Jaarlijkse belasting: 1.500 euro per jaar per nachtwinkel.
Wat moet je meenemen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg je volgende bewijsstukken toe: 

 • Kopie identiteitskaart
 • Attest van keuring elektriciteit
 • Bewijs van toekenning ondernemingsnummer
 • Kopie aanvraag of vergunning FAVV
 • Kopie van de statuten van de handelszaak met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel
 • Plan en plattegrond van het pand
 • Kopie brandverzekering
 • attest van de brandweer inzake brandveiligheid