Verslag infosessie centrumvernieuwing: definitief ontwerp en fasering

Gepubliceerd op vrijdag 09 april 2021

De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten en de voorbereidingen zijn in volle gang zijn. Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april werden de ondernemers uit de werfzone uitgenodigd voor een infosessie waarop het definitieve plan en de fasering werd toegelicht.  Op deze manier werden alle handelaars gelijktijdig ingelicht.

Zit je nog met enkele vragen, of wens je een bezoek in de zaak? Dan komen wij met veel plezier langs.

Raadpleeg hier de presentatie van de infosessie

Het definitieve ontwerp
Tijdens de buurtwandelingen op vrijdag 11 en zaterdag 12 september werden de plannen aan de buurtbewoners en ondernemers voorgesteld. Op deze momenten zijn er suggesties voor aanpassingen aan het ontwerp gekomen. Hierna werden er wijzigingen aan het ontwerp aangebracht. Het gaat om kleinere ingrepen die groen, parkeren en beleven nog meer in balans moeten brengen. De nieuwe plannen werden gevalideerd in februari door het college van burgemeester en schepenen.

Bekijk hier de aanpassingen en het definitieve ontwerp

De fasering
Het was reeds geweten dat de centrumvernieuwing wordt opgesplitst in 2 grote fasen. In eerste fase, van 2021 tot en met 2023, worden de Kerkstraat, de Gen. Eisenhowerstraat, het Marktplein en de Tramstatie opnieuw ingericht. In een tweede fase, die start vanaf 2023, volgt de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornestraat.

Natuurlijk wordt niet de hele projectzone van fase 1 tegelijk onder handen genomen, maar wordt gewerkt in deelfases. De grote lijnen van de deelfases ligt vast, maar de precieze timings zijn afhankelijk van de aannemer.
De zomerperiode wordt gebruikt om samen met Aquafin een aannemer aan te duiden om de werken uit te voeren. De werken starten na de zomer van 2021 en duren tot en met het eerste semester van 2024. De voorbereidende werkzaamheden van Fluvius starten in september.

De planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

  1. Kerkstraat: november 2021 > juni 2022
  2. Gen. Eisenhowerstraat (deel I): november 2021 > augustus 2022
  3. Kruispunt De Kroone / Kon. Elisabethstraat: vroege najaar 2022
  4. Marktplein: najaar 2022
  5. Gen. Eisenhowerstraat (deel II), Tramstatie & Vlaskouter: najaar 2022 > voorjaar 2023


De bereikbaarheid

We streven naar een maximale bereikbaarheid in elke deelfase via een intelligente deelfasering. Bovendien besteden we extra aandacht aan parkeerbereikbaarheid, fietsers en voetgangers.  In functie van de scholen voorzien we een fietsas van West naar Oost, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen.

De 'lus van Kuurne' moet de bereikbaarheid van de hele projectzone garanderen tijdens de hele duur van de werken. Het centrum doorkruisen blijft mogelijk? De gewestwegen zijn de grote omleidingswegen voor het doorgaand verkeer.

Wat mag je binnenkort verwachten?
In de maand mei voorzien we een infosessie in samenwerking met Unizo: Wat is mijn rol tijdens de centrumvernieuwing. Hoe pak ik het commercieel aan en welke steunmaatregelen bestaan er?

De communicatiekanalen worden op poten gezet: nieuwsbrief, whatsapp, plannetjes, ...

Verder gaan we aan de slag met de output van de brainstormsessie die plaatsgevonden heeft in november. Concrete steunmaatregelen en flankerende maatregelen worden uitgewerkt.

 

Tot slot willen we nog even meegeven dat we ons uiterste best doen om je tijdig te informeren voor elke nieuwe stap.  Vragen, opmerkingen of feedback zijn steeds welkom.

Samen, maken we Kuurne levendig, bereikbaar en groen!