Kukadobon schenken aan werknemers

Een Kukadobon schenken aan je werknemers is fiscaal voordeling en vrijgesteld van sociale lasten. Het is vanzelfsprekend dat hier voorwaarden aan verbonden zijn, namelijk:

De kukadobon:

  • moet gegeven worden voor een specifieke gebeurtenis (bv. Kerstmis, huwelijk, pensioen, …)
  • mag een bepaald bedrag per werknemer/jaar niet overschrijden
  • moet voor alle personeelsleden hetzelfde bedrag bevatten (= collectieve beloning).

Afhankelijk van de gebeurtenis zijn verschillende bedragen fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale lasten:

  • Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per jaar per werknemer
  • Officiële eervolle onderscheiding: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 120 euro per jaar per werknemer
  • Huwelijk of wettelijk samenwonen van de werknemer: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 245 euro per werknemer
  • Pensioen of brugpensioen: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro
  • 25 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 1 x bruto maandwedde
  • 35 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 2 x bruto maandwedde.

Alle info over aftrekbare bedragen voor medewerkers

* Een kukadobon is vrijgesteld van BTW.

Bovendien zal de ontvanger hierop niet belast worden omdat het gaat over een geschenk van geringe aard.

Vraag je bonnen aan

Kadobonnen aanvragen
Adres
Vul hier het bedrag in bv 50 eur.