Kukadobon schenken aan werknemers

Een Kukadobon schenken aan je werknemers is fiscaal voordeling en vrijgesteld van sociale lasten. Het is vanzelfsprekend dat hier voorwaarden aan verbonden zijn, namelijk:

De kukadobon:

  • moet gegeven worden voor een specifieke gebeurtenis (bv. Kerstmis, huwelijk, pensioen, …)
  • mag een bepaald bedrag per werknemer/jaar niet overschrijden
  • moet voor alle personeelsleden hetzelfde bedrag bevatten (= collectieve beloning).

Afhankelijk van de gebeurtenis zijn verschillende bedragen fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale lasten:

  • Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per jaar per werknemer
  • Officiële eervolle onderscheiding: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 120 euro per jaar per werknemer
  • Huwelijk of wettelijk samenwonen van de werknemer: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 245 euro per werknemer
  • Pensioen of brugpensioen: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro
  • 25 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 1 x bruto maandwedde
  • 35 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 2 x bruto maandwedde.

* Een kukadobon is vrijgesteld van BTW.

Bovendien zal de ontvanger hierop niet belast worden omdat het gaat over een geschenk van geringe aard.