Hinderpremie

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse Overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en is vrijgesteld van belastingen. De premie kan maximaal 1x per jaar en 1x per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aangevraagd worden. De hinderpremie voor openbare werken die meer dan 1 jaar duren kan slechts éénmalig aangevraagd worden.

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden, de procedure, het bedrag en de wetgeving kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.