Handelscommissie en –verenigingen

De handelscommissie en de 3 handelsverenigingen verdedigen en behartigen de belangen van de handelaars. Ze zetten zich ten volle in om de lokale handel te promoten.

De handelscommissie

De handelscommissie behartigt alle activiteiten van de middenstand en bestudeert de problemen van lokale economie die rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed worden door het gemeentebeleid. Op basis hiervan ontwikkelt de commissie diverse initiatieven met als doel de lokale economie te bevorderen.

De voornaamste taken van de handelscommissie zijn:

 • De individuele handelaars en –verenigingen ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen.
 • Overleg creëren en het verstrekken van advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over o.a. nieuw initiatieven (bv. organisatie van de wekelijkse markt), socio-economische vergunningen, belastingen & retributies, nieuwe reglementen die betrekking heeft op de lokale economie, …
 • De samenwerking verbeteren tussen de gemeentelijke diensten, de middenstand en de bedrijventerreinen

De commissie is samengesteld uit drie afgevaardigden van elke handelsvereniging, drie onafhankelijken leden en de schepen van Werk & Ondernemen:

 • Braderiecomité: Lien Defoort, Nancy Parmentier en Benedict Devos
 • Unizo Kuurne: Claude Vermandel, Stefaan Hellyn (Unizo) en Alexander Rosseel
 • Bedrijvenpark Kortrijk-Noord: James Heylen, Vincent Impe en Olivier Defrancq
 • Onafhankelijke: Guy Putman, Carl Vanderhoeven en Lieven Vanhessche
 • Schepen Werk & Ondernemen: Johan Bossuyt

Handelsverenigingen

Kuurne is gekenmerkt door een divers economisch klimaat. Zowel kleinhandels, zelfstandigen als grote industriële bedrijven zijn in onze gemeente te vinden. Binnen de gemeente zijn er een aantal handelsverenigingen die de belangen van de vele handelaars bundelen:

 • Braderiecommité
 • Unizo Kuurne
 • Bedrijvenpark Kortrijk-Noord