Ambulante handel

Om ambulante activiteiten uit te voeren (openbare markt, deur-aan-deur verkoop, verkoop op de openbare weg of verkoop op evenementen, …) dien je te beschikken over een ‘machtiging voor ambulante handel’ (= leurkaart). Deze machtiging vraag je aan bij een erkend ondernemingsloket.

Wens je een standplaats op het grondgebied vang Kuurne, dan dien je deze aan te vragen via de gemeente (dienst ondernemen).

Jouw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld waarna deze op het college van Burgemeester & Schepenen wordt gebracht. De beslissing wordt jou nadien gecommuniceerd.

Meer informatie over ambulante activiteiten vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.