Beleef de onderboring van het warmtenet onder de Leie

nov
22

Twee leidingen van elk 150 meter lang, die 18 meter diep onder de Leiebedding door de beide oevers verbinden. Dit is nodig om de restwarmte van de verbrandingsoven van Imog te verbinden met het warmtenet in de gemeente Kuurne. Dit huzarenstukje is het sluitstuk van de aanleg van het gloednieuwe warmtenet, om beide gemeenten van de restwarmte van de verbrandingsoven van IMOG te voorzien.

Spektakel

Het hele gebeuren is een indrukwekkend schouwspel. Een boormachine aan de kant van Kuurne zal de flexibele en voorgeïsoleerde buis van 6 ton en met een diameter van ongeveer 30 centimeter van op grote bobijnen onder het water door trekken. Uitvoerend aannemer Visser & Smit Hanab is in dit soort werk gespecialiseerd. Niettemin is het telkens bijzonder om de leiding aan de overkant weer boven te zien komen.

Ambities warmtenet

Volgens burgemeester Alain Top dateert de intentienota om de restwarmte van Imog te benutten via de ontwikkeling van een warmtenet in Harelbeke al van mei 2014. ‘Met de Leiewerken kwam de realisatie ervan in een stroomversnelling. De warmtevoorziening voor de huizen in het Woonpark is een eerste aanzet. Daarnaast wil de stad ook zijn publieke gebouwen van restwarmte voorzien. Zo liggen langs het traject van het warmtenet het jeugdcentrum Tsas, de jeugddienst, de brandweerkazerne, het stadsarchief, de gemeenteschool Centrum en de stedelijke academie’, aldus nog de Harelbeekse burgemeester.

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne: ‘Kuurne koos in haar beleidsplan expliciet voor een warmtenet en wil maximaal gebouwen erop aansluiten. Een warmtenet is een CO2-arme energiebron en dat draagt bij aan het behalen van de milieudoelstellingen binnen het Burgemeestersconvenant dat we hebben onderschreven. Als de werken, en de hinder, voorbij zijn, gaan we er de vruchten van plukken.’

‘We willen dat in de toekomst het warmtenet een uitbreiding krijgt richting centrum om zo enkele grootverbruikers aan te sluiten en nog enkele gemeentelijke gebouwen’ vult schepen van energie Francis Watteeuw nog aan.

Warmtenet?

Eandis en Infrax maken werk van duurzame energie. De Vlaamse steden en gemeenten zijn hiervoor vragende partij. Daarom willen we de beschikbare energie zo veel mogelijk aanwenden in bruikbare toepassingen. De meest bekende voorbeelden daarvan zijn natuurlijk zonne- en windenergie. Maar ook de restwarmte van fabrieken of verbrandingsovens, bijvoorbeeld die van IMOG in Harelbeke, kunnen we gebruiken om woningen te voorzien van verwarming en warm water.

Daarom bouwen Infrax en Eandis sinds eind 2015 aan een warmtenet in de gemeenten Harelbeke en Kuurne. Via een netwerk van 14 kilometer buizen brengen we de anders onbenutte energie naar 700 woningen, een 10-tal appartementsgebouwen en meerdere stadsgebouwen langs het traject. In totaal kan het warmtenet jaarlijks bijna 10 000 ton CO2 besparen. Een grote uitdaging hierbij: Harelbeke en Kuurne worden gescheiden door de Leie, een belangrijke verbindingsweg voor de binnenscheepvaart.

Infomarkt inwoners en omwonenden

Aangemaakt op: 15/11/2017