Wat doen met aanhoudende droogte?

De aanhoudende droogte dwingt de overheid om verschillende maatregelen te treffen om de waterbevoorrading zo lang mogelijk veilig te stellen. Onderstaande maatregelen gelden voor de volledige Provincie West-Vlaanderen t.e.m. 28 juli 2017.

Verbod om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden

Dit betekent dat bvb. sportterreinen niet langer kunnen besproeid worden met water uit waterlopen. Ook zullen plezierboten niet meer apart versast worden. Dit besluit geldt vanaf 19 juni t.e.m 28 juli 2017.

Verbod om water te halen uit uit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken voor beregening

Verbod om drinkwater (waterleiding) te verspillen

Het verbod bij besluit van de Gouverneur vanaf 21.06.2017, geldig voor onbepaalde duur, om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of de vergunning is opgelegd;

 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van –vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Tips om tijdens deze droogteperiode zuinig met water om te springen

 • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
 • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

 • Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. Opgelet: doe dit niet met leidingwater (verboden!).

 • Besproei jouw gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht.

 • Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

Politiebesluiten van de gouverneur en bekendmakingen (13/07/2017)

Kuurne stelt waterreservoir ter beschikking

Kuurne stelt een aanzienlijke watervoorraad ter beschikking onder de brandweerkazerne. Meer info hierover via www.kuurne.be/water. Landbouwers of personen die water nodig hebben voor professionele doeleinden (dieren in nood, andere) krijgen voorrang.

 

Aangemaakt op: 04/07/2017

Aangemaakt op: 07/07/2017