Vlaams minister Weyts maakt werk van verbetering R8

Dinsdag 7 maart lanceerde Vlaams minister Ben Weyts samen met de voorzitters van de interbestuurlijke werkgroep Francis Benoit en Vincent Van Quickenborne een samenwerkingsovereenkomst voor het optimaliseren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid, Aalbeke en de aanpak van de R8. Dit moet leiden tot een versnelde en duurzame verbetering van de ringweg. De nieuwe aanpak mikt op snelle ingrepen op korte termijn én op meer ingrijpende infrastructuurwerken op lange termijn.

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en co-voorzitter van het project, pleit al jaren voor een voltooiing en veilige doorsteken van de ringweg in zijn gemeente. “Ik ben blij dat de minister zijn schouders zet onder deze aanpak. Niet alleen de verkeersveiligheid van onze inwoners en de bereikbaarheid van de bedrijven op Kortrijk-Noord zijn prioritair, ook bekijken we hoe terreinen langs deze ringweg een optimale ruimtelijke invulling kunnen krijgen. Ik hoop dat dit leidt tot een doorbraak voor de R8 in Kuurne.” Dat de situatie urgent is in Kuurne, bewijzen de statistieken. De voorbije twee jaren vonden niet minder dan 48 verkeersongevallen plaats aan de kruisingen van de Heirweg, de Brugsesteenweg en de Kuurnsesteenweg met de ringweg.

Op 16 maart 2017 wordt de samenwerkingsovereenkomst behandeld op de Kuurnse gemeenteraad. De Vlaamse mobiliteitsstudie is afgerond tegen de zomer van 2018 en steunt op een nauwe samenwerking tussen de lokale, regionale en Vlaamse overheden en gebeurt in alle openheid naar de inwoners en belanghebbenden.

Aangemaakt op: 07/03/2017