Verlenging camera en mobiele patrouilles Sportpark Kuurne

Gepubliceerd op Donderdag 27 juni 2024

De afgelopen weken was het Sportpark in Kuurne, samen met de vele inwoners die er komen sporten, ontspannen en werken, heel regelmatig het slachtoffer van een kleine groep, vaak heel jonge, amokmakers. Zij bezondigden zich aan allerlei vormen van overlast en criminaliteit: vandalisme, graffiti, intimidatie, drugs, lawaai, sluikstorten … De gemeente Kuurne en de Politiezone VLAS stellen een nultolerantie in tegen deze daders.

Om dit toch wel hardnekkig overlastprobleem aan te pakken, gebeurde ondertussen al het nodige en constructief veiligheidsoverleg tussen de PZVLAS en alle partners die werkzaam zijn in en rond het Sportpark in Kuurne: gemeentediensten, scholen, woonmaatschappij … Doordat hun medewerkers er dagelijks passeren en werkzaam zijn, kon al heel wat nuttige en concrete info doorgespeeld worden aan de politiediensten, waar heel goed mee samengewerkt wordt.

Mobiele veiligheidscamera blijft 3 maanden actief

Naast de inzet van extra politieteams die instaan voor toezicht, controles en fouilles in en rond het Sportpark, beslisten politie en burgemeester om ook de mobiele camera Mobbox te plaatsen op de hotspots in het Sportpark. De 360 graden roteerbare camera moet extra beeld en info geven aan de politieteams ter plaatse en de medewerkers in de dispatching. Zo’n camera is een uiterst efficiënt, verplaatsbaar en ontradend middel om de criminele activiteiten van deze amokmakers die de sfeer verzieken in beeld te brengen.

De mobiele camera staat er al sinds eind mei en blijft er zeker nog heel de zomervakantie staan, indien nodig op verschillende plaatsen in het Sportpark. Politie en burgemeester willen duidelijk maken dat criminaliteit en overlast er absoluut niet getolereerd en kordaat aangepakt worden.

Geïntegreerde aanpak

Bovendien trok de gemeente recent ook een welzijnswerker aan. Hij is ondertussen volop actief in zijn taak om tussen de jongeren aanwezig te zijn als klankbord en aanspreekpunt. Ook door het inzetten van een jongerenwerker uit het CAW en door de extra inspanningen van het Sociaal Huis in Kuurne, kan er gewerkt worden op de begeleiding van de jongeren én hun ouders. Want uiteraard hebben ook de ouders een cruciale rol en verantwoordelijkheid.

Al deze partners staan samen met de wijkinspecteurs van Kuurne in voor de preventieve aanpak van de aanwezige en welwillende jongeren, zodat zij niet meegesleept worden door enkele heethoofden die de boel ophitsen. Voor deze laatste groep wordt meteen de repressieve aanpak gehanteerd.

Resultaten

Door de intensieve controles en extra politieaanwezigheid zijn er de voorbije weken al minder meldingen binnengekomen.

In de afgelopen weken werd enkele politonele onderzoeken naar de daders van graffiti op openbare gebouwen en inbraken in jeugdhuizen in onder meer Kuurne succesvol aangepakt. Dit leidde tot het identificeren van minstens 4 verdachten, waarvan er ondertussen al 2 opgesloten zitten.  

Burgemeester Francis Benoit: “Nu we vlak voor de zomervakantie staan willen wij als gemeentebestuur en lokale politie duidelijk maken dat we alles veilig willen houden en een strikte nultolerantie hanteren tegenover amokmakers. Op die manier moet ons Sportpark de leuke en aangename ontspanningsomgeving zijn en blijven, waar iedereen graag komt en kan vertoeven."

camera