Verkiezingsinfo

Zondag 14 oktober – gemeente- en provincieraadsverkiezingen – stemplicht!

Op 14 oktober kiezen alle kiesgerechtigde inwoners de 23 leden van de gemeente- en OCMW raad. Door de inkanteling van gemeente en OCMW, vallen de mandaten van gemeente- en OCMW-raadslid immers samen vanaf 1 januari 2019. Daarnaast worden op verkiezingen ook de provincieraadsleden rechtstreeks verkozen voor de volgende 6 jaar.

In België geldt vooralsnog de stemplicht. Dus wie kiesgerechtigd is én is ingeschreven op de kiezerslijst, moet aan deze plicht voldoen. Je moet dus al het mogelijke doen om je stem uit te brengen. Wie niet aan deze plicht kan voldoen, wordt geacht een andere kiezer volmacht te geven om in zijn/haar plaats te stemmen. Dat kan bv. door ziekte, of door een verblijf in het buitenland. Hiervoor moet een geldig attest worden toegevoegd aan dat volmachtformulier.

Zo’n volmachtformulier kan je downloaden via www.vlaanderenkiest.be

Uiterlijk tegen begin oktober krijgt elke stemgerechtigde zijn oproepingskaart om in Kuurne zijn stem uit te brengen. Dat gebeurt in ofwel de Kubox of in de Centrumschool en wel tussen 8.00 – 13.00 uur. Wie zijn oproepingskaart ondertussen nog niet ontvangen heeft of verloren is, kan een duplicaat verkrijgen aan het loket Burgerzaken en dit tot en met sluitingstijd van de stemlokalen.

Zie ook

Marktplein 9
8520
KUURNE
056 73 71 28
Nu open
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 31/08/2018