UPDATE: Maatregelen aanhoudende droogte

Beperkende maatregelen watergebruik

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Verbod voor het gebruik van water uit publiek drinkwaternet voor onder andere:

  • vullen van zwembaden > 100l
  • afspoelen van motorvoertuigen
  • besproeien van grasvelden,…

Een algemeen captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen voor alle toepassingen tot nader order.

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan, hoewel ook daar de peilen sterk dalen. Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je melding doen of een vergunning aanvragen, naargelang de gebruikte hoeveelheid (meer info op volgende site: https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen ) 

UPDATE 31.07.2018:
Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Roeselare-Leie. Dat blijkt uit de laboresultaten. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op zachte waterrecreatie zoals kajak, waterski en wakeboarden.

Beregening is enkel nog toegelaten ’s nachts: van 18u00 tot 10u00
Alle soorten ‘beregenen’ zijn hierbij inbegrepen: professioneel of privé, landbouw en niet-landbouw. Bijvoorbeeld: gewassen op het veld, sportvelden, plantsoenen…. Uiteraard niet met leidingwater.

Lees het politiebesluit van de gouverneur van 1 augustus 2018.

Lees het besluit van de gouverneur m.b.t. het waterverbruik.

Lees het besluit van de gouverneur m.b.t. de alternatieve waterbronnen.

Kaart met bevaarbare waterlopen

Download de kaart met aanduiding bevaarbare waterlopen en kanalen waar kan gecapteerd worden.

Sedert 1 augustus is er een captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie door de aanwezigheid van blauwalgen.

 
Kaart waterschaarste juli 2018

 

Alternatieve waterbronnen

In Roksem/Oudenburg wordt de put ‘De Kluiten’ opengesteld. Dit gebeurt onder de coördinatie van de Middenkustpolder. Water oppompen uit deze put kan enkel na toestemming van de Middenkustpolder. Voor alle info en aanvragen: info@middenkustpolder.be  of 059 27 84 77 
Klik door naar het aanvraagformulier en de werkwijze.

Het effluent van de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin kan voor een aantal toepassingen gebruikt worden. Dit kan na het afsluiten van een eenvoudige overeenkomst (+ betalen van een vergoeding). Dit is aan te vragen bij Aquafin. Let wel, hou rekening met de kwaliteit (zoutgehalte, bacteriële belasting)!  Daarom is dit water niet voor elke toepassing geschikt. 

Op een aantal bouwwerven houden pompinstallaties de bouwput droog. In sommige gevallen worden hierbij grote hoeveelheden water weggepompt.  
Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit melden op waterschaarste@west-vlaanderen.be. Deze info wordt dan meegedeeld aan de lokale landbouwers, die verder afspraken kunnen maken met de aannemer of bouwheer.

 
 
Aangemaakt op: 24/07/2018