Start uitbreidingswerken jeugdbib Kuurne

Bibliotheekboeken op vakantie naar de Kuurnse scholen

De uitbreiding van de jeugdafdeling van de Kuurnse bib start deze week. De jeugdafdeling is tijdelijk ondergebracht in de leeszaal en bijhorende ‘Boekendoos’, een extra containermodule. Kinderen en hun ouders, leerkrachten, onthaalouders… blijven dus tijdens de volgende maanden (behalve de sluiting, zie hieronder) zeker welkom in de bib en zullen er gegarandeerd hun gading vinden.

Burgemeester Francis Benoit: "Omdat de jeugdcollectie té groot was om ze hier te houden tijdens de werken, gaat een ander deel van de jeugdboeken op vakantie naar alle Kuurnse scholen. Er worden boekenpakketten en boekenrekken verdeeld over de zes scholen en hun kleuterafdelingen. Ook buurtwerkingen krijgen boekenboxen ter beschikking. In totaal gaan een kleine 6.000 kinder- en jeugdboeken tijdelijk de deur uit tot het einde van de voorziene werken, begin 2019.  Dit als compensatie omdat de klassikale bezoeken tijdens de werken niet kunnen doorgaan.’’

Schepen van Onderwijs - Johan Bossuyt: "We merkten dat er nood was om extra aandacht te besteden aan het verbeteren van het leesniveau van onze kinderen. Vorig jaar worven we een leesjuf aan, om boekenpromotie te doen in alle scholen. Zij kreeg telkens een boekenbox mee naar de school met nieuw leesmateriaal. Nu krijgt ze in iedere school een tijdelijke bib, dat biedt natuurlijk meer mogelijkheden."

Boekenjuf Stephanie Vandevijvere is blij met dit extra leesvoer in de scholen. "Ik zet de kinderen in alle scholen graag aan tot lezen en dan is het fijn dat er een ruime keuze aan boeken op school is. De kinderen kijken anders uit naar de bezoekjes aan de bib, nu zullen die bibbezoeken op school zelf plaats vinden.”

Katrien Bonte, bibliothecaris: "Ook uit de scholen, van directies en leerkrachten, enkel positieve reacties, al beseffen we dat deze verhuis voor directie en leerkrachten extra werk geeft in een superdrukke periode. Sommige scholen kregen tot 50 dozen met boeken die ook zij moeten uitpakken, uitstallen of verdelen. Maar ze vinden het de moeite waard om een pop-up bib op school te hebben. Wat en hoe ze deze boeken op school gebruiken, maken ze elk voor zich uit. We weten wel dat iedere school dit aanbod zo goed mogelijk zal gebruiken en behandelen. Het voornaamste is dat de kinderen en leerkrachten er deugd van hebben.’’

De kinderen van de meest nabije school, de Centrumschool, hielpen op donderdag 6 september de laatste honderden boeken verhuizen via een kinderketting recht naar het boekenrek in hun school.

Bib dicht van woensdag 10 oktober tot en met zondag 4 november

De ‘werken’ aan de bib omvatten de uitbreiding van de jeugdafdeling en een opfrissen van het volledige gebouw. Dit wordt uitgevoerd volgens de plannen van architect Dominiek Depoortere en met de firma Detrac als aannemer. Het einde is voorzien begin 2019. De timing van de fasen van de uitbreiding van de jeugdafdeling en de opfrissing van de volwassenafdeling is inmiddels gekend. De bib zal noodgedwongen sluiten tijdens de aanleg van de nieuwe vloerbekleding in de volwassenafdeling en de werkruimtes. Dit is van woensdag 10 oktober tot en met zondag 4 november. De uitleentermijn van de boeken die dan ontleend zijn, schuift uiteraard mee in de tijd. Niemand hoeft zich zorgen te maken. En wie dat wel doet: onze inleverbus (een boeken-brievenbus aan ingang Montgomerystraat) wordt dagelijks leeg gemaakt tijdens de sluiting en de boeken van de leeskaart gehaald.

Krant- en tijdschriftlezers en wie een pc wil gebruiken kan tijdens die periode terecht in dienstencentrum ter Groenen Boomgaard: het dienstencentrum is gelegen in Ter Groenen Boomgaard 23, op een steenworp van de bib, en is  alle werkdagen doorlopend open van 10.30 tot 16u. En er is koffie…

Wie toch dringend een boek nodig heeft tijdens die periode verwijzen we naar de bibliotheken van de buurgemeenten. Wie geen 18 is, kan er gratis lid worden en boeken ontlenen. Wie 18+ is, kan met de afgeprinte nieuwsmail of een gestempelde brief uit de Kuurnse bib, vanaf 10 oktober een gratis tijdelijke lidkaart scoren in de Kortrijkse bib en zijn buurtbibs.

Vanaf maandag 5 november kan iedereen weer in de bib terecht. De werken aan de nieuwe jeugdafdeling duren nog tot begin 2019. Dan opent de nieuwe jeugdafdeling en staat ook de spelotheek (nu op het Erf gehuisvest) in deze afdeling.

Investeringen

#bibvooriedereen? Jazeker in Kuurne! De uitbreiding wordt geraamd op 408 000 euro (excl.BTW). Dit omvat de uitbreiding van de jeugdafdeling, de renovatiewerken aan de bestaande bib en een aantal omgevingswerken. Daarnaast wordt bijkomend geïnvesteerd in nieuw meubilair en in een performante IT-infrastructuur voor de bezoekers (wifi, presentatiescherm, …).

Info

Download hier:

visualisatie 1, visualisatie 2

 

Uitbreiding bib wordt realiteit

Dinsdag 13 februari stelde de gemeente de uitbreiding van de Kuurnse bib voor. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan de jeugdboekenafdeling en de spelotheek. Het wordt een open, groen gebouw in harmonie met de omgeving en de bestaande bib, op maat van de jongste lezertjes. De werken starten wellicht in juni.

Spelobib voor iedereen

De lokale investeringen in bibliotheken staan onder druk. Tegen de huidige tendens in, kiest Kuurne resoluut om verder te investeren in haar bibliotheek. Vandaag pakt het projectteam en het bestuur van Kuurne uit met de concrete plannen voor de uitbreiding van de Kuurnse bib.

De nieuwbouw zal onderdak bieden aan de jeugdboeken én aan de spelotheek die nu nog op het Erf huist. Een ‘spelobibliotheek’ is een gekende vorm van deeleconomie en een voorbeeld van ecologie en consuminderen. Een boek kopen als je toch maar 1 keer leest? Duurzaam speelgoed in huis halen voor die ene maand waarna het kind liever iets anders wil? Neen, doe dan maar de spelobibliotheek.

De bib in Kuurne is veel meer dan een bib, het is een zeer laagdrempelige ontmoetingsplek, waar je regelmatig een verrassende workshop of voorleessessie kan meepikken. Het is een plek om kennis op te doen en het te delen, niet enkel uit de boeken, maar ook van mens tot mens. Jaarlijks komen 45 000 bezoekers over de vloer, met de inbreng van de spelotheek zal dit cijfer nog verhogen.

Ingebed in omgeving en bestaande gebouw

Architectenbureau Dominiek Depoortere uit Beveren-Leie ontwierp de uitbreiding, in nauw overleg met de gemeentelijke diensten en het bibteam.

Belangrijk ankerpunt bij de start van het ontwerpproces was zorgzaam omspringen met de ruimte en een goede inbedding in de mooie omgeving. Dit resulteerde in een autonoom ingeschoven rechthoekig groen volume met architecturale verwijzingen naar het bestaande gebouw en haar materialen. Het groen van de omgeving en de aanpalende vlindertuin wordt letterlijk doorgetrokken door middel van een ecologische groengevel. Door de oriëntatie en uitvoering van het schrijnwerk, wordt ongewenst zonlicht beperkt en bijkomende koeling en kunstlicht vermeden.

Het bibteam is alvast overtuigd van de meerwaarde van deze bibtuin. “Het zicht op het groen geeft ruimte en rust. Bij mooi weer trekken wij gegarandeerd naar buiten voor activiteiten. Een prikkelend verhaal over de natuur kan niet beter omkaderd worden dan op deze plaats.”

De tekst gaat verder onder de video.

Open en duurzaam gebouw op maat van onze kleinste lezertjes

Binnenin creëerde de architect een open jeugdafdeling waarin de spelotheek volledig geïntegreerd wordt. Door de speelse aanpak van de raampartijen op kinderhoogte en het gebruik van lage boekenbakken, komen zelfs de jongste lezertjes volop aan hun trekken. De huiselijke warme sfeer van de bib wordt doorgetrokken in het nieuwe open volume.

Naast een uitbreiding, voert de gemeente ook een aantal aanpassingswerken uit aan het bestaande gebouw. De verwarming wordt vernieuwd voor een verhoogd comfort en een verbeterd energiebeheer. Ook de vloerbekleding wordt vernieuwd. Tenslotte wordt het volledige gebouw afgekoppeld van regenwater. Dit komt terecht in regenwatertanks en een infiltratiebekken in de Vlindertuin.