Standbeeld ezel als ode aan de inwoners

Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023
ezel

Dinsdag 12 september 2023 gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in . De gemeente Kuurne, ooit door Burgemeester Francis Benoit uitgeroepen door Ezelgem, heeft eindelijk na 900 jaar een standbeeld voor zijn inwoners. In Kuurne moet het dan wel een ezel zijn. En vandaag ontdekt ook iedereen hoe het eruit ziet. Het kunstwerk is immers een goed bewaard geheim die slechts bij 5 mensen bekend was.

Aan het gemeentehuis prijkt voortaan het kunstwerk “de koppige ezel”.

Kunstenaar Philip Moerman: “Het is een bronzen ezel die met de helft van zijn lijf gevangen zit in een sokkel. Met een touw aan de bek, kan de inwoner hem helpen eruit trekken. Maar de ezel blijft koppig vast zitten in de steen… een steenezel.”

Het kunstwerk is ook getooid met een gedicht  “de levensgezel” van stedelijke dorpsdichter Katrien Bonte: “ De levensgEZEL gaat over het leven, ons plekje en het geluk. Een mooi spel van woorden die de Kuurnenaren, ezels typeert.”

Burgemeester Francis Benoit, eveneens bevoegd voor cultuur, is ontroerd: “IA – in amore. Uit liefde voor de ezel en de gemeente Kuurne. In het beleidsplan “Tijd voor ruimte 2018-2024” werd de ambitie uitgesproken een standbeeld in de open ruimte te plaatsen. In 2019-2020 werkten we hiervoor samen met kunstenaar Nick Ervinck hoe we dit konden plaatsen in de openbare ruimte.  En hieruit ontstonden prachtige voorstellen en locaties. Onder meer een trap van 9 meter tussen 2 ezelsoren. In het kader van de centrumvernieuwing werden ook gesprekken gevoerd met het Huis van Wonterghem. Zij hebben een dansende ezel op een hoog statief aan Diedjies. Een verhuis zagen zij begrijpelijk minder zitten. Ook budgettair was het geen evidente zaak om een standbeeld te plaatsen maar toen kwam er ook een voorstel vanuit de Orde van de Ezel. En vandaag is het resultaat door een intense samenwerking.”  

De Orde van de Ezel was bereid een kunstenaar aan te spreken voor het maken van een standbeeld van de “Ezel”, kostprijs € 40.000 waarvan de Orde van de Ezel € 10.000  voor haar rekening neemt en de gemeente Kuurne € 30.000,00 .

Kersvers grootmeester Carl Vereecke: “ Op de Ordezitting van 9 mei 2022, we waren toen net uit de coronatijd,  hebben de members Geert Lietaert en Alexander Gaillez volgend voorstel voorgelegd aan de vergadering en ik citeer uit het verslag opgemaakt door onze griffier Frederick Tytgat onder het agendapunt “2023 – 900 jaar Kuurne: wie, wat, waar?”:  “De ezel visualiseren in Kuurne op het vernieuwde Marktplein of één per parochie. Bronzen beelden eventueel via de Heulse kunstenaar Philip Moerman”; Het voorstel werd dan verder ontwikkeld in overleg met het gemeentebestuur via onze Ordedeken en burgemeester Francis Benoit op de zittingen van 2022 en 2023.”

Kunstenaar Philip Moerman werkte een jaar lang aan het beeld. Van ontwerp, tot maken van moule, van brons gieten, het kappen van de steen en sokkel tot het maken van de platen in cortenstael. Geert Lieteaert, Alexander Gaillez, Eddy Lafaut en Francis Benoit zijn de enige 4 mensen die het zagen evolueren. Want voor de Kuurnenaar  moest het beeld geheim blijven. Samen met de opening van de pleinen is het een dag om niet te vergeten. En straks wellicht de meest gefotografeerde plek in de gemeente. Kersverse koppels, jubilarissen, verenigingen, inwoners … op een centrale plek in Ezelgem – Kuurne.

Philip Moerman is beeldend kunstenaar uit Heule – Watermolen (tot 1976 grondgebied Kuurne). Hij is gekend voor zijn beelden en sculpturen en stelt tentoon in de hele wereld. Hij werkt ook vaak in opdracht voor beelden want als geen ander heeft hij de kunst om mensen en dieren te verwerken tot kunst. “Mijn ideeën ontstaan soms in een flits en kunnen niet worden losgelaten voor ze door een eenvoudige schets worden vastgelegd; Het creëren is een spel tussen mij en de klei, het water, het gips, de was, de marmer, het brons…”