Sportplezier terug mogelijk

Gepubliceerd op Dinsdag 19 mei 2020
ravottereinen terug open

Burgemeester Francis Benoit vindt dat jeugd in de kou blijft staan. Alles voor de tweeverbijvers blijkbaar maar jeugd en cultuur niet.  Met de warme dagen in zicht wil hij hen perspectief bieden : “En dat willen we in Kuurne bieden. Woensdag 20 mei hebben we samen met de jongeren een zoomsessie gehouden die ook live kon gevolgd worden via Facebook. Hierbij mochten 20 kinderen en jongeren vragen stellen en voorstellen doen. De gemeente Kuurne verbindt zich ertoe heel wat zaken uit te voeren op korte termijn. We moeten ons hierbij wel houden aan wat kan en niet kan volgens de nationale veiligheidsraad.”

Goed nieuws: Kuurne opent sport- en ravotterreinen

Burgemeester Francis Benoit : “Kinderen hebben nu lang genoeg binnen gezeten en niet iedereen mag terug naar school. De zon lonkt en nu duidelijk wordt dat kinderen niet de katalysator zijn van het coronavirus, zien we geen reden meer om nog langer te wachten om kleine speel- en sportterreinen te heropenen. Maar ouders kunnen er niet terecht voor samenscholingen. Het moet ook allemaal kleinschalig blijven en in de buurt. De regels moeten gevolgd worden.”

Sinds kort mogen sportterreinen terug gebruikt worden en het ministerieel besluit laat ook ruimte voor (jeugd)verenigingen en lokale besturen om hier verder mee aan de slag te gaan. De sportterreinen richten zich vooral naar jongeren en met het openen van de speelpleintjes bezorgen we uiteindelijk dezelfde mogelijkheden (spelen en bewegen in de gezonde buitenlucht) aan onze jongste inwoners.

Evi Duyvejonck, jeugdconsulente : “Vanaf dit weekend zijn de kleine, lokale buurtterreintjes terug open. Het spelende kind zal  er centraal staan. Het is niet de bedoeling om met velen tegelijk samen te komen want de grotere terreinen blijven voorlopig wel nog dicht. “

Er zijn wel een aantal afspraken verbonden aan het gebruik van de terreintjes:

 • Het terrein is enkel bedoeld voor kinderen om te sporten en te spelen.
 • Er mag geen samenscholing plaatsvinden, dus gezellig samen op een bankje zitten, mag nog niet.
 • Kinderen moeten afstand houden (1,5 meter
 • Als er meer kinderen aanwezig zijn dan het aantal speeltoestellen, keer dan later nog eens terug.
 • Handen wassen voor en na het spelen.
 • Wij organiseren toezicht via peters en meters van de pleinen
Omnisportveld

Bij sommige speelpleintjes horen ook sportveldjes. Die gaan ook terug open met een aantal bijhorende richtlijnen.

 • Er moet steeds 1,5 m afstand gehouden worden
 • Maximum 3 spelers tegelijk
 • Sportend spelen kan met max 20 personen waar er een begeleider moet zijn
 • Breng je eigen materiaal mee
 • Was je handen voor en na het sporten

Schepen van sport Jan Deprez : “ Ook het omnisportveld in het sportpark gaat terug open. Hier mag ook met meer dan 3 personen gesport worden maar dan moet er een begeleider aanwezig zijn en moet het omnisportveld gereserveerd worden. De reservatie gebeurt online, op dezelfde manier als de reservatie van de tennisvelden.”

Andere voorstellen

Op vraag van de kinderen en jongeren mogen ook onder begeleiding van een begeleider, lesgever of trainer activiteiten georganiseerd worden in open lucht : “Bewegen is ook sporten en kan via spelen en voldoende afstand. We geven de open ruimte vrij om dit te doen. Je moet deze wel aanvragen via onze jeugddienst@kuurne.be. “De kinderen snakken in een uurtje Chiro of KSA. Sommige leiders zijn misschien bereid om een sessie te organiseren in open lucht – met max 20 kinderen per leider. Ook de dansschool of majoretten van Kuurne kunnen repeteren in open lucht en met een begeleider.”

Over de zomer is er veel perspectief te horen bij de vertegenwoordiger van de minister van jeugd Benjamin Dalle : “We hopen binnen enkele dagen de draaiboeken voor kampen en speelpleinwerkingen te kunnen afleveren. Het zal anders moeten maar er is een grote kans dat kampen haalbaar zijn.” De leiders van de jeugdbewegingen en jeugdhuizen snakken naar vergaderruimte om dit alles te kunnen voorbereiden maar daar is het nog op wachten. Er zijn wel frustraties dat samen studeren mag, maar de zomer voorbereiden en vergaderen in een lokaal mag niet.

Er waren ook veel voorstellen voor de scholen maar daar is het wachten op de evaluaties. Zo hopen de kinderen op een terugkomdag voor iedereen die nog niet naar school mag. En kinderburgemeester Jade wil graag een openluchtfilm voor zesde jaars organiseren. Ook samen picknicken en zwemmen is veel gevraagd. Maar daar verstaan de kinderen dat ze even geduld moeten hebben.