Slopen oude panden

Vorige week en deze week laat de gemeente Kuurne een aantal oude, verwaarloosde gebouwen slopen om ruimte te creëren voor groen, publieke ruimte, een kwalitatievere inrichting, veiligheid en netheid. 

Op het sportpark werd een oude volière achter Hoeve Vande Walle gesloopt. Aan de achterzijde van de nieuwe voetbalkantine ging een bouwvallige opslagplaats onder de sloophamer. In het centrum sloopt de gemeente drie woningen.

De meest opvallende is wellicht het pand op het Marktplein 8, naast het gemeentehuis. Het is de wens van het gemeentebestuur om de publieke doorsteek tussen Marktplein en Gen. Eisenhowerstraat op te waarderen. Het gemeentehuis wensen we centraal te zetten in deze ontwikkeling waarbij elke kant van het gemeentehuis als voorgevel functioneert. Het bouwen van de architecturale brandtrap en de aanleg van het wandelpad ten zuiden van het gemeentehuis waren een eerste stap in die richting. Op vandaag staat het pand Marktplein 8 deze visuele link nog in de weg. De herinrichting van de groene omgeving rondom het gemeentehuis is voorzien voor 2021. Op die manier kiest het bestuur ervoor om nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van de dorpskern.

Schepen Ann Messelier: "De gemeente heeft in 1995 de woning aangekocht, nog onder het burgemeesterschap van de heer Vangansbeke, met de bedoeling om deze woning te slopen. Eindelijk is het zover.  Nadat de brandweertrap werd geplaatst en in 2013 de voormalige tuin van de conciërge woning werd open gesteld met aanleg van een pad en aanplant van bloemen en groen in het kader van biodiversiteit, is het slopen van deze woning het vervolg. Na het slopen wordt dit stukje bijkomend openbaar domein meegenomen bij de groenstrook die er reeds aanwezig is en zal het marktplein meer zuurstof geven. Het slopen van de verouderde woning zorgt ook nog voor een besparing in onderhoud en energie."

Ook het pand in de Twaalfde Liniestraat 18, het huisje Allegaert, gaat onder de sloophamer. Burgemeester Francis Benoit: “ Tot 2010 was André bekend in het Kuurnse straatbeeld. Een speciale klink was gemonteerd ter hoogte van zijn voordeur. Het huisje wordt gesloopt om een veiligere fietsdoorgang te maken voor de leerlingen van Spes Nostra Kuurne. Bovendien worden de parkeervakken voor de buurt beter georganiseerd.”

Tenslotte wordt het pand in de Doornenstraat nr 2 gesloopt in functie van het verbreden van de weg.

Info

Marc D'Haese (marc.dhaese@kuurne.be; 056/737147)

Ann Messelier (ann.messelier@kuurne.be; 0494 27 44 31)

 

Aangemaakt op: 15/11/2017