Kuurne pakt uit met schoolpremie voor kwetsbare gezinnen

Gepubliceerd op Vrijdag 26 augustus 2022

Het is hoofdnieuws vandaag …  één op de drie gezinnen maakt zich zorgen over de schoolfacturen die binnenkort in de bus belanden. De hoge inflatie en stijgende energiekosten vormen een grote uitdaging. Ook heel wat schoolgerelateerde kosten stijgen. Een duwtje in de rug is meer dan welkom bij de start van het school- en werkjaar.

De gemeente Kuurne wil hieraan tegemoet komen met een nieuwe schoolpremie. De schoolpremie bestaat uit een jaarlijks éénmalige opstartpremie van 80 euro voor kleuters en lagere schoolkinderen, voor leerlingen uit het secundair onderwijs bedraagt dit 100 euro.

Bij kleuters en lagere schoolkinderen wordt de opstartpremie aangevuld met een maandelijkse extra forfait van 20 euro voor ondersteuning in opvang en schoolmaaltijden. De steun wordt toegekend aan Kuurnse gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar. Vanaf 1 september 2022 kan je de schoolpremie aanvragen.

Schepen van onderwijs Jan Deprez: “Onderwijs is een basisrecht, maar niet gratis. Voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel niet gemakkelijk hebben, willen een kleine financiële steun bieden. Dit doen we met de schoolpremie en een extra tussenkomst voor opvang- en maaltijdkosten bij deze gezinnen met kinderen in de basisscholen. Zo proberen we aan ieder kind de beste onderwijskansen aan te bieden.”

Wie heeft er recht op?

Gezinnen kunnen zelf eenvoudig nagaan of ze recht hebben op een schoolpremie via referentiebudgetten per type huishouden (zie www.kuurne.be/schoolpremie). De premie aanvragen kan via onze brugfiguren Marlies en Isabel in het onderwijs of via de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

Schepen van gelijke kansen Els Verhagen: “Met deze schoolpremie willen we verhinderen dat bvb. kinderen uit kwetsbare gezinnen niet meer in de mogelijkheid zijn om met hun vriendjes samen te eten of te spelen over de middag. De schoolpremie kan dat extra duwtje in de rug zijn voor de ouders.”

Welzijnstoelages

Maar er is meer. Het Sociaal Huis biedt nog heel wat andere steun om kwestbare gezinnen een zorgeloze start te bezorgen. Je kan een financiële tussenkomst vragen voor allerlei vormen van ontspanning. We denken bvb. aan sportclubs, individuele sporten, abonnementen, jeugdbewegingen. Of een logopedietoelage of toelage voor specifieke gezondheidszorgen. 

Raadpleeg ons volledige aanbod

Hulp bij vragen

In de INFOKuurne van september-oktober lichten we de schoolpremie toe. Het Sociaal Huis zal ook aanwezig zijn bij een aantal infomomenten in de diverse Kuurnse scholen. Op donderdag 8 september van 9u tot 12u vindt een zitdag plaats rond het groeipakket in het buurthuis van Spijker en Schardauw. Iedereen van Kuurne is welkom zonder afspraak. Brugfiguur Isabelle zal aanwezig zijn om te helpen bij de aanvraag van de schoolpremie.

Info

www.kuurne.be/schoolpremiesociaalhuis@kuurne.be; 056 73 70 11
elien.desloover@kuurne.be

schoolpremie