Premie voor mensen getroffen door coronacrisis

Gepubliceerd op Vrijdag 25 september 2020

Kuurne heeft concrete maatregelen klaar om de Kuurnenaar die het financieel moeilijk heeft bij te staan tijdens de coronacrisis. Vanaf 1 september wordt er financiële aanvullende steun uitgekeerd aan die mensen die voldoen aan volgende voorwaarden: minstens 40 dagen gewerkt in 2020; werkloos (tijdelijk of volledig) geworden omwille van de corona crisis én waarvan het gezinsinkomen netto lager ligt dan 1.625 Euro (zonder groeipakket of onderhoudsgeld). Voor Kuurnenaren die voldoen aan alle 3 de voorwaarden, trekt Kuurne het netto maandinkomen op tot die grens van 1.625 euro of tot aan hun loon van voor het ontslag.

Door de impact van de coronacrisis, stijgt het potentieel aantal Kuurnenaren dat niet rondkomt. Met de nieuwe maatregel richt Kuurne zich op die mensen waarvan hun financiële situatie slechter wordt door de coronacrisis. In de meeste gevallen zijn dit werkende mensen die geconfronteerd worden met tijdelijke tot volledige werkloosheid buiten hun wil om.

Naast dit aanvullend inkomen voorziet Kuurne in het verhogen van het algemeen consumptiebudget van personen die het moeilijk hebben in Kuurne (leefloon, personen gekend bij de sociale dienst en de personen/gezinnen die in aanmerking komen voor het financiële aanvullende hulp). We zullen de koopkracht verhogen aan de hand van een bon. Deze maatregel treedt in werking vanaf 2021.

Voor deze maatregelen kan Kuurne rekenen op zowel Federale als Vlaamse subsidies.

We zien ook een bijkomende vraag naar extra ondersteuning rond budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Meer dan ooit is het beheren van de financiële middelen een must om te monitoren.

Naast het financiële zetten we via het sociaal huis verder in op het verhogen van de mentale weerbaarheid.

Het spreekt voor zich dat iedereen die met vragen zit, steeds terecht kan bij de sociale dienst.

Samengevat

  • 40 dagen gewerkt in 2020?
  • Werkloos geworden door de coronacrisis?
  • Ontvang je als gezin minder dan 1.625 euro netto (zonder groeipakket)?

Voldoe je aan al deze voorwaarden? Kom en vraag je premie aan.

Hoe, wat, waar? Bekijk folder.

Sociaal Huis maakt steunmaatregel bekend