P+MD-zak

Gepubliceerd op Dinsdag 04 juni 2019

Uitbreiding sorteerregels PMD:  een gefaseerde aanpak

Ook gehoord dat er meer plastics in de PMD-zak mogen? Dat klopt... maar wel pas vanaf 2021 gans Vlaanderen! De uitgebreide blauwe zak wordt in verschillende fases ingevoerd, omdat de recyclagecentra niet van de ene op de
andere dag zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken. Die centra moeten daar eerst investeringen voor doen. Dat kost dus tijd en geld. Pas in 2021 zal dit in gans Vlaanderen zijn. Nu reeds kunnen 1,5 miljoen Vlamingen van de 6 miljoen de ruimere sorteerregels toepassen.

Hoe zit het in Kuurne?

De Imog-regio, waartoe Kuurne behoort, heeft reeds op 1 juli 2018 de P+MD en de foliezak geïntroduceerd, 2,5 jaar voor de algemene introductie in de rest van Vlaanderen. In het sorteercentrum kunnen folies echter nog niet gelijktijdig worden uitgesorteerd (verstoppingen in de zakkenscheurmachine). Daarom worden deze best apartgehouden. Hiervoor werd een aparte foliezak in het leven geroepen, zo kon het sorteercentrum nu al met de introductie beginnen en kunnen we zo 2,5 jaar meer sorteren én zorgen voor minder restafval.

Tot 2021 blijft de folie zak en de PMD-zak bestaan zoals ze nu zijn. Kijk voor de sorteerregels op https://www.imog.be/pmd