PMD sorteren op Sportpark Kuurne

Gepubliceerd op Woensdag 24 juli

Een gezellige gemeente is een propere gemeente. Daarom is de gemeente Kuurne onder begeleiding van Mooimakers* en Imog gestart met een coachingtraject om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te verbeteren. Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Dit jaar wordt er gewerkt aan een vuilnisbakkenplan voor de ganse gemeente. Momenteel geven we extra aandacht aan het Sportpark dat tijdens de zomer intensief bezocht wordt door vele verschillende gebruikers.

Een van de doelstellingen is om het restafvalcijfer van Kuurne (157 kg/inwoner) te doen dalen. Dit kan onder meer door beter te sorteren. Daarom wil Kuurne als eerste gemeente in de regio starten met sorteren op het openbaar domein. We verplichten de inwoners om thuis goed te sorteren, maar we moeten dit ook als gemeente in de publieke ruimte. Daarom wordt vanaf juli 2019 in het Sportpark bij elke groene straatvuilnisbak voor restafval een blauwe vuilnisbak bijgeplaatst voor PMD. Door het sorteren en gescheiden inzamelen van PMD zal het restafvalcijfer dalen en kan er meer gerecycleerd worden wat goed is voor de portemonnee en voor het milieu.

De meeste inwoners sorteren thuis al goed, vanaf nu kunnen ze dat ook doen in het Sportpark. Als dit proefproject goed slaagt, is het de bedoeling dat er nadien in de ganse gemeente gesorteerd kan worden in de publieke ruimte. Zo kunnen mensen als ze onderweg een belegd broodje eten met een blikje frisbank voortaan het leeg broodzakje in de straatvuilnisbak voor restafval gooien en het lege blikje in de PMD-straatvuilnisbak.

De gemeente nam samen met Imog het Sportpark onder de loep. Op het sportpark stonden 45 vuilnisbakken van 5 verschillende types vuilnisbakken. De vullingsgraad van de vuilnisbakken in het sportpark is meestal halfvol. Tijdens 73% van de metingen waren de vuilnisbakken halfvol. Slechts 1% van de metingen waren overvol. Tijdens 16% van de metingen waren de vuilnisbakken vol en 10% waren leeg. De plaatsingscriteria voor vuilnisbakken werden overlopen, als ook de gebruiksgegevens van de vuilnisbakken. Op basis daarvan werden enkele vuilnisbakken verwijderd en verplaatst en kwam er een vuilnisbak bij op een nieuwe locatie. Bij elke restafvalbak komt nu ook een blauwe PMD-bak.

  • 37 vuilnisbakken voor restafval,
  • 37 vuilnisbakken voor PMD,
  • Alle vuilnisbakken krijgen een sticker met de sorteerregels,
  • 10 spandoeken om alle bezoekers te vragen te sorteren op het Sportpark,
  • Alle deelnemers aan de jeugd- en sportkampen deze zomer spelen het sorteerspel,
  • Alle leden van de verenigingen actief op het Sportpark krijgen een flyer met informatie over de nieuwe vuilnisbakkensituatie op het Sportpark,
  • Er wordt een filmpje gemaakt met bezoekers van het Sportpark voor facebook en youtube,
  • De hoeveelheid opgehaald afval zal gemeten worden, zowel voor als na de invoering van de PMD-vuilnisbakken,
  • De netheid op de ganse site zal gemeten worden,
  • Sportclubs moeten bij het verlaten van hun sportterrein alles netjes en gesorteerd achterlaten. Hierop zal na de zomer gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Je zal vanaf nu dus overal de twee vuilnisbakken samen zien, zodat het makkelijk is om altijd te sorteren.

* Mooimakers gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Door campagnes op te zetten, onderzoek te voeren, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokken actoren proactief te ondersteunen. Het is een samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG.

Meer info