Maatregelen verkeersveiligheid bedrijvenpark Kortrijk-Noord en Ringlaan

Concrete plannen om verkeersveiligheid op zwarte kruispunten Ringlaan en bedrijvenpark aan te pakken

Vrijdag 15 juni stelde Kuurne de plannen voor om de verkeersveiligheid op het bedrijvenpark Kortrijk-Noord en de Ringlaan met de Brugsesteenweg drastisch te verhogen. Op het kruispunt van de Industrielaan en Noordlaan wordt de circulatie aangepast en verkeerslichten geplaatst om de fietsveiligheid te verhogen. Het zwarte kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg krijgt een nieuwe inrichting met een aparte fietsbedding en lichtenregeling om dodehoekongevallen te vermijden. AWV staat in voor de uitvoering van beide kruispunten, de gemeente faciliteert.

Kruispunt Industrielaan en Noordlaan Bedrijvenpark Kortrijk-Noord

Met de heraanleg van de R8 ter hoogte van de Noordlaan in 2013 en 2014, kreeg het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord een nieuwe toegangspoort. Een aparte tunnelkoker voor auto’s en fietsers en dubbelrichtingsfietspaden op de Noordlaan - langs de overzijde van de bedrijfstoegangen – zorgden voor een grotere fietsveiligheid. Het kruispunt van de Industrielaan en Noordlaan bleef echter een doorn in het oog. Op deze plek worden nu een aantal verkeersmaatregelen genomen om de fietsveiligheid te verhogen. De bypass van de Noordlaan richting Industrielaan wordt éénrichtingsverkeer. Verkeerslichten op de Industrielaan ter hoogte van de Noordlaan en een nieuwe inrichting moeten de fietsveiligheid aanzienlijk verhogen. AWV start met de werken dit najaar.

Johan Bossuyt, schepen van ondernemen: “De verbeteringswerken aan de Noordlaan, als poort van ons bedrijvenpark, en Industrielaan zijn echt noodzakelijk om de mobiliteit te optimaliseren maar eveneens om de veiligheid erg te verbeteren. In ons bedrijvenpark werken meer dan 5000 mensen.”

Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit, vult aan: “Dankzij de verkeerslichten wordt dit zwarte punt weggewerkt. Het is een mooie oplossing die rekening houdt met de wensen van de bedrijven én de veiligheid van de fietsers.”

Kruispunt_Ringlaan_Noordlaan.pdf

Kruispunt Ringlaan en Brugsesteenweg

Wat het drukke kruispunt van de Brugsesteenweg met de R8 betreft, is er een conflict tussen de fietsers die rechtdoor rijden om de Ringlaan te kruisen en zwaar verkeer dat vanuit de N50 rechtsaf slaat om de Ringlaan op te rijden. De voorbije jaren gebeurden een 200-tal incidenten op de kruisingen met de R8 over een afstand van drie kilometer. Triest dieptepunt was het ongeval met Joeri Verbeeck, die in 2015 werd gegrepen door een vrachtwagen. Hij overleefde het ongeval als bij wonder maar was zwaar gewond en onderging een zware revalidatie.

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Met dergelijke ongevallencijfers is blijven wachten op een doortrekking geen optie, daarvoor moeten nog veel stappen doorlopen worden. We dringen al jaren aan bij AWV om de verkeersveiligheid op deze zwarte punten op kortere termijn aan te pakken.”

Na recent overleg met AWV, zijn er nu concrete plannen voor de herinrichting. Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit, legt uit: “Het fietspad wordt weggetrokken van de rijweg op de vier cruciale hoeken zodat aparte fietsoversteekplaatsen ontstaan. Aparte fietslichten moeten ervoor zorgen dat fietsers niet gelijktijdig kruisen met het gemotoriseerd verkeer. Door deze maatregelen is de kans op dodehoekongevallen vrijwel nihil.”

De gemeente is blij met deze vooruitzichten. We hopen op een spoedige uitvoering. De gesprekken worden opgestart met de vier eigenaars om het kruispunt aan te pakken.

 

Kruispunt_Ringlaan_Brugsesteenweg.pdf 

Info

Francis Benoit, burgemeester (francis.benoit@kuurne.be; 0486 24 83 64)Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit (francis.watteeuw@kuurne.be; 0495 58 47 90) Johan Bossuyt, schepen van economie (johan.bossuyt@kuurne.be; 0494 61 61 18)