Maatregelen pluimvee

Er is op 17/07/2018 een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in stad Waregem. Het FAVV heeft dit bedrijf tot haard verklaard.

Rond deze haard zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Een deel van Kuurne valt in het toezichtsgebied.

Maatregelen

De maatregelen in de 3 km-zone en de 10-km zone zijn momenteel dezelfde.

Samengevat gaat het om het volgende:

  • In de 3 en de 10 km-zone is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren.
  • Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap.
  • In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
  • Bovendien moet in een straal van 500 m rond de besmetting alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt/afgeschermd en gevaccineerd worden.
  • Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee en een vaccinatiebewijs over te maken aan de gemeente.

Je vindt hierbij:

-        Een kaart met de zones rond de haard in Waregem (en de eerdere zone Zulte): zones_haardwaregem_17.07.jpg

-        De maatregelen van kracht in de gebieden: instructie_zone_beschermingsgebied_waregem_n-inc-003b_-_2018716_nlfr.doc; 20180705_zs_10km_mesures_ncd_v2_nl.docx

-        Opmaak inventarislijst: inventaris.docx

Meer info

www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen

Aangemaakt op: 17/07/2018