Leescoach stimuleert Kuurnse kinderen om meer te lezen

Gepubliceerd op Maandag 24 september 2018

 

Stephanie Vandevijvere is door de gemeente Kuurne aangesteld om halftijds aan de slag te gaan met boeken in zowel kleuter als lager in alle netten in Kuurne. Op die manier bereiken we 1400 kinderen. Stephanie Vandevijvere: "Door kleuters prentenboeken voor te lezen, brengen we ze in contact met prachtige verhalen en illustraties. In de lagere klassen worden spannende passages voorgelezen, boeken en auteurs voorgesteld en heel wat randactiviteiten uitgebouwd."  In de lagere klassen zal de leescoach boeken voorstellen door de auteur voor te stellen, spannende passages voor te lezen. Daarnaast kunnen leuke verwerkingsactiviteiten worden voorzien. Dit gebeurt naast de vele inspanningen van de klasleerkrachten. De leescoach werkt dan ook nauw samen met de medewerkers van de bib. Mede dankzij hun expertise werd inhoudelijk invulling gegeven. Johan Bossuyt, schepen van onderwijs: "Onderzoek bevestigt dat wie vaak leest leesvaardiger wordt en daardoor weer vaker zal lezen. De leerprestaties verbeteren door een grotere leesvaardigheid. De woordenschat groeit dankzij meer gelezen woorden. Maar ook het leesbegrip wordt beter. We willen als gemeente ook de nodige aandacht besteden aan het boekenaanbod in de klassen van de verschillende scholen. Naast de waardevolle tips van de leescoach investeren we in een boekenpakket voor elke school, op maat van de leerlingen." Recente cijfers tonen aan dat de leerlingenprestaties in begrijpend lezen sterk afgenomen zijn. Meer nog. Vlaanderen blijkt de grootste daler van de Europese landen, terwijl we vroeger bij de top zaten. Dit gebeurt zowel bij sterk presterende als bij zwak presterende leerlingen. Dat is zorgwekkend en daar wil het departement onderwijs, de universiteiten als de onderwijskoepels iets aan doen. Maar ook Kuurne zit niet stil en zet extra middelen in om het lezen te promoten. De leescoach zal in de verschillende scholen van alle netten activiteiten organiseren om de kinderen meer in contact te brengen met de boeken.