Kuurne zet hulpactie op

Gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021

De gemeente Kuurne besliste een apart rekeningnummer te openen voor de getroffenen van de overstromingen in Spa: BE67 0910 1997 8187. Je kan een bijdrage naar keuze overschrijven met de mededeling #kuurnehelpt. De opbrengst schenken we aan de 12de – 13de linie van Spa. Gezien de historische band met Spa, in kader van de Leieslag, werken wij met hen structureel samen. Zij kennen de noden en vragen van hulp in de regio. In overleg zullen zij de middelen gericht inzetten.

Inzamelactie

De gemeente Kuurne organiseert voorlopig GEEN inzamelacties (kleren, materiaal,…).

Zowel het Rode Kruis als de federale overheid die de acties coördineren, vragen deze niet te organiseren zolang we de noden niet kennen.

Vrijwilliger

Wie zich wil aanmelden als vrijwiliger om ter plaatse te helpen kan terecht bij Rode Kruis Vlaanderen. Aanmelden doe je via crisisvrijwillgers@rodekruis.be.

Gastgezin

Sommige inwoners wensen een gezin uit de getroffen regio op te vangen. Er is op vandaag geen vraag. We leggen een lijst aan mocht dit nodig blijken. Je kan je aanmelden via: kuurnehelpt@kuurne.be.

Het rode kruis heeft net onderstaande site geopend. https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/
Het lijkt ons wenselijk dat solidariteitsacties via deze weg gekanaliseerd worden.  Op die manier kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.
Er is ook een rekeningnummer geopend voor giften ter ondersteuning van de getroffen regio’s: BE70 0000 0000 2525  (BIC: BPOTBEB1)