Kuurne wenst participatie voor haar centrumvernieuwing

De gemeente Kuurne is volop bezig met het beleidsplan 2020-2025. Bij de opmaak wenst het gemeentebestuur participatie te integreren in heel wat strategische projecten. De centrumvernieuwing vormt een van die kernprojecten.

Momenteel doorkruisen studenten van de Arteveldehogeschool Gent onze gemeente om na te gaan in welke mate inwoners, handelaars en andere stakeholders betrokken willen worden bij de centrumvernieuwing. Dit zal leiden tot waardevolle insteken in het traject van visievorming tot uitvoering van de werken.

De centrumvernieuwing start ten vroegste na de zomer van 2020. De inhoud, financiering en concrete timings liggen vandaag nog niet vast. Dit maakt deel uit van de meerjarenplanning die eind dit jaar voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Over de aanpak is er vandaag wel duidelijkheid. Het gemeentebestuur streeft naar een attractief, verkeersveilig en bereikbaar centrum, in samenspraak met onze burgers.
We zullen onze inwoners en handelaars voldoende inspraak bieden. We garanderen dat ze tijdig (minimaal 9 maanden vooraf) geïnformeerd worden en gaan voor een maximale bereikbaarheid van ons centrum door gefaseerd te werken. Op die manier komen we tot een gedragen centrumvernieuwing op maat van Kuurne.

De projectzone van de herinrichting omvat de Vlaskouter, de Tramstatie, de Generaal Eisenhouwerstraat ( tot Kouterstraat/Koningin Elisabethstraat), de Kerkstraat ( van Kruiske tot 12de Liniestraat/Koningin Elisabethstraat)  en de Koning Albertstraat. Op en rond het Marktplein zijn de werken beperkt tot enkele ingrepen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Burgemeester Francis Benoit (francis.benoit@kuurne.be; 0486 24 83 64)