Kuurne ontvangt label 'pleegzorggemeente'

Gepubliceerd op Dinsdag 16 november 2021

Op dinsdag 16 november overhandigde Pleegzorg West-Vlaanderen het label ‘pleegzorggemeente’ aan het gemeentebestuur van Kuurne. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Kuurnse pleeggezinnen. Kuurne engageert zich om de komende jaren pleegzorg en de pleeggezinnen in haar gemeente verder te ondersteunen en alle kansen te bieden.

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die (niet meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Voor sommige ouders is de zorg voor hun kind(eren) om verscheidene redenen – vaak tijdelijk – niet meer mogelijk. Voor veel pleegkinderen is een pleeggezin dan een goede oplossing. Afhankelijk van de concrete nood kan de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur zijn.

In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 1000 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1300 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op. In Kuurne gaat het op vandaag over 15 pleeggezinnen die instaan voor de zorg van 16 pleegzorgkinderen en 5 volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek. Daar krijgen ze alle kansen om te groeien in een veilig en warm nest.

Melanie Louagie, pleegzorg West-Vlaanderen: “Kuurne is een warme en kindvriendelijke gemeente. Ze bieden kansen en vergroten het maatschappelijk draagvlak om kinderen die niet (meer) thuis kunnen wonen op te laten groeien in een gepaste thuisomgeving. We zijn fier om dit engagement vandaag te bezegelen met het officiële ‘pleegzorglabel’.”

 

Bram Deloof, schepen Sociale Zaken: “We werken reeds lang samen met Pleegzorg, zij het wat onder de radar. De stap naar het label ‘pleegzorggemeente’ is dus een klein sprongetje voor Kuurne, met de ambitie een grote sprong te maken voor die kinderen waar een pleeggezin een groot verschil kan maken.”

 

Er blijft een nood aan extra pleeggezinnen, momenteel staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst.

Bram Deloof: “Nog meer dan vroeger willen we de doelstelling en het nut van pleegzorg in de kijker zetten en Kuurnse gezinnen warm maken voor pleegzorg. Kinderen kansen geven, dat is waar we reeds 2 legislaturen keihard aan werken, dit label zet ons plan kracht bij.” 

Via onze communicatiekanalen zetten we alvast ‘pleegzorg’ steevast in de kijker. Pleegzorggezinnen worden ook meegenomen in de ondersteuning van het Sociaal Huis. Denk bvb. maar aan de Sinterklaaspakketten, etc

pleegzorg