Kuurne investeert in verkeersveiligheid rond scholen

Gepubliceerd op Maandag 24 september

Op donderdag 7 juni pakte Kuurne, in nauwe samenwerking met de scholen en oudercomités, uit met heel wat initiatieven die verkeersveiligheid rond scholen moet verbeteren. Aan de hand van grote werfdoeken met kindertekeningen worden autobestuurders aangezet om veilig en correct te parkeren rond de schoolomgeving. Aan elke school komen ‘Veilige Victors’ aan de zebrapaden om automobilisten aan te moedigen trager te rijden. Daarnaast moeten intensieve controles van de ordediensten overtreders sanctioneren. Aan de hand van een originele kleurplatenwedstrijd wil de gemeente alle kinderen en ouders bereiken om samen werk te maken van een veilige schoolomgeving.

 

Levendige gemeente

Kuurne is een levendige, drukbebouwde gemeente met acht scholen en 1400 kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. Verkeersveiligheid is dan ook een zeer belangrijk thema in onze gemeente. Correcte snelheden, verkeersmaatregelen en veilig parkeren moeten toelaten om elk kind in Kuurne veilig én zonder zorgen van en naar school te laten gaan. Zo’n veilige omgeving wordt niet in één-twee-drie gecreëerd. Hier en daar is er nog ruimte voor verbetering. Daarom doet Kuurne, in samenwerking met de scholen, enkele inspanningen.

Fluogele Victor

Een eerste initiatief is het plaatsen van Veilige Victors in Kuurne. Deze felgele mannetjes bewaken de zebrapaden bij de scholen. Met hun opvallende verschijning geven ze oversteekplaatsen aan en waarschuwen de automobilisten voor overstekende kinderen. De komende week zullen ze opduiken aan elke Kuurnse school.

Veilig parkeren rond de school, da’s kinderspel!

Samen met de oudercomités van de Kuurnse scholen, willen we autobestuurders sensibiliseren en informeren hoe ze veilig kunnen parkeren in een schoolomgeving. Autobestuurders hebben nog al te vaak de gewoonte om ‘eventjes’ op het voetpad of fietspad stil te staan of te parkeren. Hierdoor wordt de doorgang voor onze kinderen bemoeilijkt, met alle risico’s tot gevolg.

Johan Bossuyt, schepen van onderwijs: “Kinderen leren om zich veilig te bewegen in het drukke verkeer is een belangrijke opdracht van de school. In de verschillende scholen werkt men een programma af: als voetganger en als fietser. Daar zijn de scholen sterk in. Er is een zeer goede samenwerking voor de organisatie van de voetgangersproef voor de kinderen van het 4de leerjaar en voor de fietsproef voor de leerlingen van het 6de leerjaar. Ze leggen een parcours af waar ze zich in verschillende verkeerssituaties veilig moeten bewegen. Telkens met observatoren die hun gedrag beoordelen.Met deze actie ‘Veilig parkeren rond de school’  richten we ons naar de ouders. Aan elke schoolpoort voorziet de gemeente een tweetal werfdoeken met een kindertekening. De tekeningen zijn van de hand van leerlingen uit Kuurne.”

Controles

Ook de ordediensten treden strenger op. Een juiste snelheid is zeer belangrijk in de schoolomgeving, maar wordt jammer genoeg vaak overschreden. Interactieve zone 30-borden in combinatie met gerichte snelheidscontroles moeten een eind maken aan de overdreven snelheden. De voorbije maand vonden al heel wat controles plaats. Ook de komende maand voert politiezone Vlas bijkomende snelheidscontroles uit in de zone 30.

Ook foutparkeerders worden aangepakt. Wie betrapt wordt met zijn wagen op het voetpad of het fietspad begaat een zware overtreding, ook al is het maar voor heel ‘even’. Daarop staat een boete van minstens 150 euro.

Kleurplatenwedstrijd

Veiligheid rond de schoolomgeving is een taak van iedereen! Om iedereen te informeren en te sensibiliseren rond hun bijdrage, ontwikkelde de gemeente een originele kleurplatenwedstrijd. Per school werd een gepersonaliseerde kleurtekening gemaakt van Veilige Victor aan de school. Op de achterzijde vinden zowel de ouders als kinderen meer info over alle maatregelen. Kinderen mogen de tekening inkleuren en veilige victor laten opvallen. Uit alle inzendingen trekt de gemeente een winnaar rond 20 juni. Zij ontvangen een ludiek ezelsgeschenkje!

Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit: “Verkeersveiligheid aan scholen is altijd een prioriteit geweest in ons verkeersveiligheidsbeleid. Zowel infrastructureel als op vlak van sensibilisering. Dit project dat samen opgezet werd met de ouderraden past daar ideaal in. En de tekeningen zijn prachtig.”

Info

Johan Bossuyt, schepen van onderwijs (johan.bossuyt@kuurne.be; 0494 61 61 18)

Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit (francis.watteeuw@kuurne.be; 0495 58 47 90)

www.kuurne.be/parkeerbeleid