Kuurne is groots in kleine dingen

Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020

Schoolpremie voor kwetsbare gezinnen

De coronacrisis zorgt ervoor dat de koopkracht bij heel wat gezinnen daalt. Vanuit het oogpunt ieder kind telt en heeft recht op gelijke kansen, is het niet langer vanzelfsprekend voor kwetsbare gezinnen.

Schepen van onderwijs Jan Deprez: “Corona zorgde ervoor dat heel wat schoolgerelateerde kosten stegen. Vanuit de werkgroep ‘coronafonds onderwijs en opvang’ kwam het voorstel om een eenmalige premie te voorzien aan Kuurnse kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen. Een gevulde boekentas kost nu eenmaal geld, enkelen hebben ook een zwaarder internetabonnement nodig en andere krijgen te maken met hogere opvangkosten”.

Schepen van Welzijn Bram Deloof: “Een aantal vaste schoolkosten zoals (culturele)  uitstappen zijn dit jaar weggevallen. Maar andere kosten zoals de digitalisering en inschrijvingsbedragen voor secundair onderwijs wegen bij bepaalde gezinnen extra door dit jaar. Daarom stelde de werkgroep voor om een eenmalige schoolpremie te voorzien om deze extra kosten op te vangen en financiële steun te bieden aan kwetsbare gezinnen.

Vanuit het Sociaal Huis proberen we dit bij de meest kwetsbare gezinnen op te vangen, maar de gekende doelgroep is relatief  beperkt. Daarom het voorstel om een eenmalige schoolpremie te voorzien voor kwetsbare gezinnen. De schoolpremie wordt aan hand van een reglement uitbetaald en bestaat uit een eenmalige bijdrage van :

  • 45 euro voor kleuters
  • 90 euro voor kinderen van het lager onderwijs
  • 125 euro voor studenten van het secundair onderwijs en hogescholen/universiteiten.

Kwetsbare gezinnen die in aanmerking komen, kunnen de premie digitaal aanvragen met een bewijs van verhoogde tegemoetkoming, schuldhulpverlening of covid-toeslag. Voor +18jarigen wordt een inschrijvingsbewijs van de school gevraagd. De premie behandelen we via de welzijnsdienst. Vanuit de gemeente verspreiden we de maatregel via de gekende infokanalen en het netwerk van het Sociaal Huis en onze lagere scholen.

 

Vraag je premie aan

Schepenen poseren bij digitale infoborden

Sociaal Huis en Gemeente Kuurne doen oproep via digitale infoborden: 'Zet je niet buiten spel, maar doe je verhaal.'

VIa de digitale infoborden, verspreid in de gemeente, roept het Sociaal Huis en de gemeente Kuurne haar inwoners op om in coronatijd het contact met het Sociaal Huis en de gemeentelijke diensten niet uit te stellen.

“Iedereen die kampt met financiële, organisatorische of emotionele zorgen door de coronacrisis of nood heeft aan een luisterend oor, kan bij de medewerkers van onze sociale diensten terecht”, zegt Bram Deloof, schepen voor sociale zaken, welzijn en geluk.

De Vlaamse en Federale overheid nemen tal van maatregelen om de socio-economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. We zien dat die steun wel degelijk het verschil maakt, maar tegelijkertijd zijn niet alle Kuurnenaren op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Grote infoborden verspreid over verschillende locaties in Kuurne moeten de Kuurnenaren beter naar de sociale dienst leiden.

Korting op de energiefactuur, uitstel van betaling, een tijdelijke verhoging van uitkering of het groeipakket, ondersteuning van lokale ondernemers en particulieren, enz. De lijst met Vlaamse, federale en lokale steunmaatregelen is lang. En net daarom kan het ingewikkeld worden. We willen iedereen die nadeel heeft ondervonden van de coronacrisis oproepen om contact op te nemen met onze sociale dienst. Onze medewerkers plannen daarna een afspraak in.

Naast inwoners uitnodigen om hun verhaal te doen, richten we ons ook tot de zelfstandigen en ondernemingen binnen onze gemeente. Er vertrekt een brief om hen te duiden dat Kuurne extra maatregelen neemt, niet alleen voor hen maar ook voor hun werknemers. Heb je vragen of merk je dat je werknemers met vragen zitten, kan je steeds terecht in het Sociaal Huis.

Net als overal in Vlaanderen neemt ook in Kuurne de vraag naar psychosociale begeleiding toe. "De donkere dagen doen daar allerminst goed aan”, zegt schepen Bram Deloof. “Meer en meer mensen hebben nood aan een gesprek of zoeken de weg naar verdere, professionele begeleiding. Ik denk daarbij aan mensen die alleen zijn, maar ook aan een groeiende groep jongeren. Ik herhaal de oproep van hulpverleningsorganisaties: sluit je niet af en doe je verhaal!"

Meer info

Bram Deloof - 056 73 70 33
Jan Deprez - 0485 07 64 80
Sociaal Huis - 056 73 70 11 - elien.desloover@kuurne.be