Kuurne bezorgt elke inwoner een folder met een heldere vertaling van de beleidsambities voor de komende jaren

Gepubliceerd op Vrijdag 08 mei

Vanaf 22 mei mag elke inwoner van Kuurne een folder in de bus verwachten waarin het gemeentebestuur de beleidsambities voor de komende jaren toelicht.

Burgemeester Francis Benoit: “De goedkeuring van ons meerjarenplan 2020-2025 vond al plaats in de gemeenteraad van december 2019. Dit document is  eerder administratief document waaruit het voor een gemiddelde inwoner moeilijk is af te leiden wat onze ambities voor de komende jaren zijn. We vonden het aangewezen om een vertaling te maken van deze ambities op maat van onze inwoners. We selecteerden daarom 8 icoonprojecten die de kern van ons beleidsplan met de naam “Tijd voor Ruimte” vormen. Elk icoonproject kreeg ook een eigen mascotte met een klinkende naam,” aldus Benoit.

Die 8 mascottes, waaronder Lucky Luk, Jeroom Hippodroom en Tess van den Ess, symboliseren allemaal Kuurnenaars en staan op hetzelfde moment ook symbool voor een achttal grote werven waaraan Kuurne wil werken – al of niet fysiek op het terrein. Elk icoonproject kreeg ook een eigen titel. In de publieksfolder wordt op een bevattelijke wijze geduid waar de icoonprojecten voor staan.

Publieksfolder

Burgemeester Francis Benoit: “Een van onze speerpunten in ons beleidsplan is dat we de betrokkenheid van de burger bij het beleid willen vergroten.  Het leek ons logisch om in eerste instantie op een bevattelijke manier aan de inwoners te duiden welke punten in ons goedgekeurd meerjarenplan zitten. We kunnen maar echte betrokkenheid creëren als de burger ook weet wat we van plan zijn te doen.”

De publieksfolder bevat een handige tijdslijn met een overzicht van wanneer welke project wordt uitgevoerd. Als kers op de taart kan je als inwoner via de Kuurtest nagaan met welke mascotte jij je het meeste identificeert. Via een QR-code en een weblink kan je die test invullen en kom je al snel te weten of jij bijvoorbeeld eerder Heather Together bent, of toch Bent Efficiënt.

Burgemeester Francis Benoit: “De test is een leukigheidje waarmee we vooral bewustwording bij de burger willen creëren, maar het kan ook de aanzet zijn om bijvoorbeeld binnen een adviesraad of binnen een vereniging een discussie of gesprek over onze beleidsambities op gang te brengen.”

Het gemeentebestuur wil de icoonprojecten en de bijbehorende mascottes de komende jaren gebruiken in de externe communicatie. “Als Tess van den Ess verschijnt, is het nu in Info Kuurne, of ergens op het terrein, dan weten de inwoners: hier wordt aan het vergroenen van onze gemeente gewerkt”, aldus Benoit.

Vanaf vrijdag 8 mei verschijnen er trouwens verkiezingsaffiches in het straatbeeld bij wijze van teaser. De 8 mascottes stellen zich als kandidaten bij verkiezingen voor.  Een tweetal weken later krijgt elke inwoner dan de publieksfolder in de bus. 

Kuurne investeert de komende jaren bijna 28 miljoen euro. De grootste investeringen zijn voorzien voor de heraanleg van het centrum en voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool.

Meer info:

Francis Benoit - francis.benoit@kuurne.be