Klaar voor de winter

In dit actieplan voor de gladheidsbestrijding zijn de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding opgenomen, is de wijze waarop de gemeente de gladheidsbestrijding uitvoert vastgelegd. Medewerkers staan dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden, maar ook als er gestrooid is, kunnen sommige wegen nog glad zijn. Oplettendheid blijft geboden, zeker onder winterse omstandigheden.

Vanaf midden november staat de technische dienst van de gemeente Kuurne terug paraat om sneeuw en ijzel te bestrijden zodat jouw mobiliteit verzekerd blijft. De gemeente Kuurne heeft voor de gladheidsbestrijding een beleid vastgelegd in een gladheidsbestrijdingsplan.