Kinderen van Pienter en Wijzer leggen eerste stenen van hun nieuwe school

Gepubliceerd op Dinsdag 10 januari 2023
communicatie

De eerstesteenlegging van de nieuwe gemeentelijke school op de Hippodroomsite is een feit. Begin oktober startten de grondwerken, nu is het consortium Alheembouw-architecten B2Ai klaar voor de opbouw. Als alles volgens plan verloopt, verwelkomen we de eerste leerlingen in september 2024. Een tiental werfdoeken met kindertekeningen versieren in tussentijd de werf.

Toekomstgerichte school op maat van de plek

De nieuwe school wordt gerealiseerd op de ‘steentjesparking’, een braakliggend terrein van 10.000 m² nabij de paardenrenbaan ter hoogte van de Kattestraat nr.28. De nieuwe school bestaat uit twee bouwlagen en sluit nauw aan bij de bestaande bebouwing van de Kattestraat. Het gebouw zal maximaal inspelen op de omgeving.

Er is plaats voor veel groene speelruimte met natuurlijke spelelementen en weinig verharding. Dit is niet alleen positief voor de waterhuishouding, biodiversiteit en klimaatadaptatie maar bevordert ook het spel en de verbeelding bij de kinderen. De afsluiting wordt geïntegreerd in de groenzone waardoor deze weinig zichtbaar is en een meerwaarde biedt voor de buurt.

De nieuwe school biedt plaats aan zo’n 300 leerlingen, een 120-tal kleuters en 180 lagere schoolkinderen. Het ontwerp is gebaseerd op het onderwijsmodel van de toekomst.

In het schoolgebouw wordt ook een polyvalente sporthal geïntegreerd. Het is een compact gebouw met flexibele invulling. Er wordt afgestapt van de traditionele klassen en resoluut gegaan voor open en modulaire ruimtes, met verschillende in- en uitgangen. Elke vierkante meter wordt optimaal benut.

Timing en fasering werken

Het consortium TV Alheembouw nv en architecten B2Ai staan in voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe school met sporthal. Belfius coördineert.

Alheembouw startte eind september met de werfinrichting en de grondwerken. Nu zijn we klaar voor de opbouw. Vanaf juni ’23 tot midden ’24 wordt de nieuwe school binnen afgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, verwelkomen we de leerlingen van Pienter en Wijzer in september ’24.

Burgemeester Francis Benoit: “Met de eerste steen zullen we nu ook de school zien opbouwen en wordt de droom van velen concreet. Hiermee zitten we tevens op schema. “

Schepen van Jan Deprez: “Dit is een heuglijk moment. De plateau ligt er al en nu gaan we met de eerste steenlegging snel de hoogte in. Maar het is ook een symbolisch moment want de leerlingen van Pienter en Wijzer kozen als jaarthema - 'we bouwen aan een steengoed schooljaar'  en vandaag mogen de kinderen van de 2de graad een beetje meehelpen bouwen aan hun nieuwe school.”

De kostprijs van de school bedraagt 6 945 000 euro, exclusief BTW en omgevingswerken. Kuurne investeert ongeveer 3 000 000 euro, het overige wordt gesubsidieerd via AGION.

Kindertekeningen op herasdoeken versieren werf

De kinderen, leerkrachten en directie van Pienter en Wijzer kijken reikhalzend uit naar hun nieuwe school. Elke klas kreeg de opdracht om een creatieve tekening te maken van hoe hun droomschool op de Hippodroomsite er zal uitzien. Dit leverde heel wat mooie plaatjes op. De gemeente creëerde van elke tekening een herasdoek voor passanten. Deze zullen de werf versieren het komende jaar.

Eind vorig jaar ging de gemeente ook op zoek naar een nieuwe naam voor de school. Dit leverde meer dan 50 inzendingen op van inwoners, leerlingen en betrokkenen. Een jury zal alle voorstellen binnenkort beoordelen.