Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Voorwaarden

  1. Je bent onderdaan van een EU-lidstaat
    Dit wil zeggen dat u de nationaliteit van één van de volgende landen heeft : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019, wordt deze inschrijving geannuleerd.
  2. Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Kuurne op 1 maart 2019
  3. Je bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen op 26 mei 2019
  4. Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 26 mei 2019

Hoe

Als je je wil inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, moet je voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Dit kan op een van volgende manieren:

  • Je downloadt hier het formulier C/1 en stuurt dit ingevuld en ondertekend terug via mail, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs of je stuurt het formulier op samen met een kopie van jouw identiteitsbewijs.
  •  Je komt langs bij de dienst burgerzaken en vraagt naar het formulier C/1 voor inschrijving op de kiezerslijst. Je brengt jouw geldig identiteitsbewijs mee.

Het gemeentebestuur gaat na of je voldoet aan de voorwaarden. Als blijkt dat je aan de voorwaarden voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

OPGELET
Als u eenmaal ingeschreven bent als kiezer, ben je verplicht om te gaan stemmen.

Indien je je al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je niet opnieuw inschrijven. Je krijgt dan automatisch een oproepingskaart per post toegestuurd.

Formulier C/1

Marktplein 9
8520
KUURNE
056 73 71 28
Nu open
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 20/12/2018