Gezonde binnenlucht in alle scholen

Gepubliceerd op Maandag 22 februari 2021
CO2-meter

Ventilatie is momenteel een hot topic in de media en in de scholen. Dat ventilatie een grote invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus is al langer geweten.  Er zijn steeds meer signalen waaruit blijkt dat ventilatie een efficiënte manier is om het besmettingsrisico te verkleinen.  De luchtstromen verkleinen namelijk de kans dat virusdeeltjes zich in de lucht kunnen verspreiden. 

“Eind vorig jaar nam Ventilair Group (een Kuurns distributeur en fabrikant van ventilatiesystemen) contact met ons op met het voorstel om in alle Kuurnse scholen gratis te monitoren”, zegt schepen van energie Annelies Vandenbussche. Verschillende metingen van luchtkwaliteit hebben plaatsgevonden. “Daarbij kwamen ook tips mee vanuit Ventilair om een nog betere luchtkwaliteit te creëren”.  De CO2- meters werden nu al gedurende 2 weken geplaatst. “Niet alleen het besmettingsrisico verlagen, maar door de binnenlucht gezond te houden is het sowieso gezonder voor leerlingen en leerkrachten”

Jan Deprez , schepen van onderwijs : “Meten is weten want na deze monitoring werden er aanbevelingen gedaan.  We vonden het na deze studie opportuun met hen in zee te gaan om op die manier de luchtkwaliteit in al onze Kuurnse scholen te verbeteren.”

Schepen Jan Deprez had ook nog een extra reden om mee in zee te gaan met Ventilair Group. “ Ventilair Group draagt hierbij de helft van de kosten van deze CO2 meters, bestemd voor alle Kuurnse scholen, in totaal bijna een 30-tal”.  Deze CO2 meters beschikken over sensoren die een kleurindicatie weergeven afhankelijk van de gemeten CO2 waardes.   Daar is een app aan gekoppeld waarvan de waardes direct gecontroleerd kunnen worden op een mobiel apparaat. “Een heel aangenaam en gebruiksvriendelijk systeem dus” besluit schepen Jan.