Geen definitieve traktorsluis Stokerijstraat/ Pieter Vinckestraat

De Stokerijstraat en Pieter Vinckestraat hebben veel last van sluipverkeer.
Tijdens een bewonersoverleg eind vorig jaar werd beloofd om in het voorjaar een proefproject te organiseren om doorgaand verkeer te weren in de Stokerijstraat en Pieter Vinckestraat. Tijdens dit overleg werden verschillende mogelijkheden besproken. Uiteindelijk werd gekozen voor een traktorsluis, die geïnstalleerd werd van 21 mei tot en met 21 juni.

Geen definitieve traktorsluis

Begin juli werd het proefproject in samenwerking met de bewoners en betrokken diensten geëvalueerd. 55% van de bewoners koos om de traktorsluis niet aan te leggen, 45% was wel voorstander. Daarom besliste het College van Burgemeester en schepenen om de traktorsluis niet permanent aan te leggen.

Zoektocht flankerende maatregelen

Wel onderzoeken we verder naar manieren om het sluipverkeer te weren. Want naast de 45% voorstanders waren er heel wat inwoners die de verkeerssituatie wensten aan te pakken. Dit wordt geen makkelijke oefening omdat de mogelijkheden beperkt zijn. De gemeente gaat de uitdaging wel aan de komende maanden.