Fuifbuddy's

Gepubliceerd op Maandag 24 september 2018

Fuifbuddy’s – een praktische opleiding

Wat

In Kuurne vinden jaarlijks een tiental fuiven en een drietal muziekfestivals plaats. En dan vergeten we nog even de bruisende Ezelsfeesten. Veiligheid in en rond de zaal of de openluchtlocatie is van cruciaal belang voor een goed verloop van die risico-evenementen.

Hoewel de stewards hier een belangrijke rol in opnemen, ben je als organisator nog steeds eindverantwoordelijke voor de veiligheid. Je weet dan maar beter waar je aan toe bent. Zonder de nodige bagage kan er immers heel wat mislopen.

En net die bagage willen we jou als (jeugd)vereniging meegeven in deze opleiding “fuifbuddy”. De opleiding bestaat uit 3 sessies op 3 opeenvolgende zaterdagvoormiddagen. Je moet aan alle sessies deelnemen om een attest te behalen! Dat attest is daarna 2 jaar geldig.

Wie na die 2 jaar zijn attest wil verlengen, zal in 2019 een herhalingssesie moeten volgen. Meer info volgt daar uiteraard later over.

Voor wie

Alle verantwoordelijken binnen een vereniging die wel eens een fuif/optreden organiseren in Kuurne. Wie de cursus wil volgen, moet minstens 18 jaar zijn en een blanco strafblad bezitten. Opgelet! Je kan enkel als fuifbuddy fungeren op evenementen van verenigingen waar je zelf lid van bent!

Verplicht of meerwaarde

Het inzetten van fuifbuddy’s bij risico-evenementen zowel in de gemeentelijke culturele infrastructuur als in openlucht is verplicht. Je moet minstens 2 fuifbuddy’s inzetten, maar dat mogen er altijd meer zijn. En zeg nu zelf, weten hoe je in een onveilige of probleemsituatie moet optreden, dat is zonder meer zinvol, een meerwaarde dus!

Verloop van de opleiding

Tijdstip

Zaterdag 07/12/2019

van 9.30u tot 12.30u

Zaterdag 14/12/2019

van 9.30u tot 12.30u

Zaterdag 21/12/2019

van 9.30u tot 13.00u

Locatie

Sint-Pieter vergaderzaal

Hoeve Vandewalle, wagenhuis

Sint-Pieter vergaderzaal

Inhoud en lesgever

Eerste Hulp bij alcohol- en drugsincidenten
(wondverzorging, alcohol- en drugsintoxicatie, alarmering)

dhr. Frédrick Cardoen
(Rode Kruis, afdeling Kuurne)

 

 

 

9.30u-11.00u

Vrijwilligers als security (preventie, risicoanalyse en -beheersing; wetgeving rond vrijwilligers, vrijwilligers als security, private veiligheid en persoonscontrole)

Dhr. Christ Demets
(PZ Vlas)

11.00u - 13.00u

Brandpreventie bij evenementen
(vurige evenementengids, toegankelijkheid hulpdiensten, evacuatie, brandveilige inplanting en inrichting,...)

dhr. Filip Rabaut
(Hulpverleningszone Fluvia)

9.30u-11.20u

Hoe organiseer ik een evenement? (aanvragen, vergunningen, alcohol, geluidsnormen, veiligheidsmaatregelen in een zaal …)

dhr. Stijn Verstraete
(evenementencoach)

11.30u-12.30u

Drugproductinfo en hoe om te gaan met druggebruik(ers)

dhr. Jari Amerijckx
(PZ Vlas)

We beginnen de dag met koffie en ontbijtkoeken. Tijdens elke sessie is er een pauze voorzien waar je een drankje krijgt aangeboden.

Kostprijs

Deze opleiding is volledig gratis. Ook de drankjes en de ontbijtkoeken waarmee we elke sessie afsluiten is op kosten van het gemeentebestuur.

Inschrijven

Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers tot een 15-tal. Inschrijven is dus de boodschap.

Inschrijven graag uiterlijk vrijdag 22 november 2019.

Schrijf je in via onderstaande link