Eerste huizen aangesloten op warmtenet

De eerste bewoners van de nieuwbouwwoningen van projectontwikkelaar Huyzentruyt in de Weidenstraat in Kuurne genieten sinds kort van de comfortabele warmte die geleverd wordt door het gloednieuw warmtenet. De bewoners hebben geen individuele verwarmingsketel in hun woning, maar een simpele afleverset die instaat voor de verwarming en warm water. Eind mei pas startten de werken voor het warmtenet. Vanaf eind augustus start de tweede fase richting Harelbeeksestraat om via een boring onder de Leie de afvalverbrandingsoven van Imog te bereiken. Doel is om bijna 700 gezinswoningen duurzaam te verwarmen.

Duurzaam

Waarom in elke woning een verwarmingsketel plaatsen als het ook eenvoudiger en vooral energiezuiniger kan? Onder dit motto sluit Eandis de woningen in de Weidenstraat aan op het warmtenet. De bewoners genieten zo zorgeloos van comfortabele warmte in huis en van warm sanitair water. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot en maakt Kuurne schoner.

Om deze eerste woningen in de Weidenstraat momenteel te kunnen voorzien van warmte en warm water heeft Eandis een tijdelijke warmtebron geplaatst. Maar het is de bedoeling om op termijn over te schakelen op de restwarmte van de verbrandingsinstallatie IMOG.

Comfort

Aansluiten op het warmtenet betekent niet alleen kiezen voor duurzaamheid, maar ook voor comfort. De bewoners hebben geen cv-ketel nodig en hebben dus ook niet te maken met ongemakken en kosten voor onderhoud of vervanging ervan. In de plaats komt een compacte en veilige afleverset. Er komt alleen warm water binnen en er gaat iets minder warm water weer buiten. De klant betaalt enkel voor de warmte die hij effectief afneemt aan de hand van een individuele meting.

Omvangrijke werken

De aanleg van het warmtenet in Kuurne gebeurt in fasen en neemt enige tijd in beslag. Begin mei 2017 startten Eandis en Infrax, in samenwerking met aannemer Visser & Smit Hanab nv, met de aanleg in de Steenovenstraat en Weidenstraat richting woonpark. De partners doen er alles aan om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Begin mei vond een infovergadering plaats in buurthuis De Krekel voor de omwonenden.

Na het zomerverlof, eind augustus, start de aannemer met de aanleg van de tweede fase. Tot midden oktober zijn er werken in de Steenbakkerijstraat, Mierendreef en Krekelstraat. Van eind september tot begin november start de aanleg in de Harelbeeksestraat.

Een actuele status van de de fasering en omleiding kan je terugvinden op www.kuurne.be/warmtenet. Eind augustus/begin september komt er nog een infovergadering voor de buurt om de hinder te duiden.

Info

Francis Watteeuw (francis.watteeuw@kuurne.be)

 

 

 

 

Aangemaakt op: 13/07/2017