Denk mee over de toekomst van mobiliteit

Gepubliceerd op Dinsdag 01 december 2020
01 december 202031 januari 2021
vervoeregio

Vanaf 1 december organiseert de vervoerregio Kortrijk, waar Kuurne deel van uitmaakt, een burgerbevraging rond mobiliteit in de regio. Iedereen die dat wil, kan tot en met 31 januari 2021 via https://kortrijk.vervoerregio.net mee nadenken over beter, veiliger, vlotter en duurzamer verkeer in de vervoerregio Kortrijk.

Uitdagingen

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden op vlak van mobiliteit (files, onveiligheid, luchtvervuiling, enz.) moeten we de manier waarop we ons verplaatsen anders aanpakken. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 geeft aan dat het aandeel duurzame vervoersmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer, carpoolen, deelsystemen enz. voor heel Vlaanderen tegen 2024 moet toenemen tot minstens 40%. In de vervoerregio Kortrijk is dit aandeel vandaag nog maar 34%. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Het mobiliteitsbeleid van de toekomst wil weg van het dominante beeld van één persoon alleen in de auto voor een volledige verplaatsing. Met het uitwerken van goed ingerichte en op elkaar afgestemde vervoersnetten wil de overheid mensen helpen om vaker de auto te laten staan en minstens voor een deel van hun verplaatsing te kiezen voor een meer duurzaam vervoersmiddel bv. met de auto naar het station, waar je de trein neemt, om dan met een deelfiets naar je  bestemming te gaan.

Regionale aanpak

Omdat mobiliteit de gemeentegrenzen overstijgt, gaat Vlaanderen bij het uitwerken van deze nieuwe kijk op mobiliteit voor een regionale aanpak. Hiervoor werden in Vlaanderen 15 vervoerregio’s opgericht. De vervoerregio Kortrijk bestaat uit 13 steden en gemeenten, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, de provincie, intercommunale Leiedal en het departement Omgeving.

Geef jouw mening

Om het mobiliteitsbeleid voor de regio vorm te geven, luisteren we graag naar jullie ideeën en bedenkingen. Heeft u goeie ideeën met betrekking tot bepaalde ontbrekende verbindingen in de regio op vlak van fiets, openbaar vervoer of het wegverkeer, of heeft u tips over wat er moet gebeuren om mensen aan te zetten om meer de fiets of het openbaar vervoer te nemen? Van 1 december tot 31 januari kan u via de projectwebsite input geven voor de opmaak van het regionale mobiliteitsplan:

www.kortrijk.vervoerregio.net.

Schrijft je liever een brief of duid je graag zaken aan op een papieren plan, dan mag je dat sturen naar:

Secretariaat van de Vervoerregio:

Koning Albert I-laan 1.2, bus 81 – 8200 Sint-Michiels