Complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’ - Publieke raadpleging alternatievenonderzoeksnota

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex project dat de mogelijkheden onderzoekt om het kanaal Bossuit-Kortrijk geschikt te maken voor grotere schepen tot klasse Va. Voor dit planningsproces wordt de nieuwe procesaanpak voor “complexe projecten” toegepast (zie ook http://www.complexeprojecten.be/). Momenteel bevindt dit proces zich in de onderzoeksfase. In deze fase werd in eerste instantie een alternatievenonderzoeksnota, of kortweg de AON, opgemaakt. Deze nota bepaalt welke alternatieven er onderzocht moeten worden en wat de te onderzoeken effecten van het project zijn.

De alternatievenonderzoeksnota wordt voorgelegd aan het brede publiek. Het publiek wordt via de AON uitgenodigd om eventuele alternatieven en eventuele voorstellen over de onderzoeksmethodiek mee te delen. De raadpleging voor de alternatievenonderzoeksnota loopt van 12/11/2018 tot en met 11/12/2018. Tijdens deze periode van 30 dagen kan iedereen reageren.

Iedereen kan reageren

 • Reacties kunnen anoniem gebeuren.
 • Reacties moeten schriftelijk ingediend worden (brief of mail)
 • Reacties kunnen ingediend worden bij de betrokken steden en gemeenten of per brief aan De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke. Reacties kunnen ook gemaild worden naar bovenschelde@vlaamsewaterweg.be.

In het kader van de publieke raadpleging organiseert De Vlaamse Waterweg drie infomarkten.

De infomarkten voor de bewoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne gaan door op:

 • Maandag 19 november van 16h tot 21h in Kortrijk
  Jeugdherberg Groeninghe - Passionistenlaan 1A, 8500 Kortrijk
 • Woensdag 21 november 16h tot 21h  in Harelbeke
  CC Het Spoor - Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

Ook organiseert De Vlaamse Waterweg nv twee consultatiemomenten. Gedurende deze consultatiemomenten zijn personen van het onderzoeksteam beschikbaar om individuele vragen te beantwoorden of om mensen te begeleiden bij het formuleren van een reactie. Deze consultatiemomenten zijn voor iedereen toegankelijk en gaan door op:

 • Woensdag 28 november in Kortrijk
  Locatie dient nog bevestigd te worden
 • Woensdag 5 december van 15u tot 20u in Harelbeke
  Stadhuis Harelbeke – Marktstraat 29, 8530 Harelbeke

Alternatieveonderzoeksnota

Meer info

Aangemaakt op: 09/11/2018