Centrumvernieuwing start ten vroegste na Ezelsfeesten

Gepubliceerd op Maandag 22 februari 2021
kerkstraat

Kuurne wordt levendig, bereikbaar en groener. De centrumvernieuwing is in volle voorbereiding. Maar voor we van start gaan, geven we eerst alle ruimte aan de zomer van Kuurne. Met uitzicht op het einde van de corona-epidemie willen we de bewoners van Kuurne eerst ademruimte geven: tijd om buiten te zijn, te spelen, te genieten van een terrasje en als corona het toelaat, te feesten.
 

De zomer van Kuurne

De hele zomer lang kunnen tal van activiteiten plaatsvinden in het hart van onze gemeente, zonder de hinder van wegenwerken. “We zullen onze inwoners een Kuurnse zomer kunnen aanbieden”, zegt burgemeester Francis Benoit, “Onder voorbehoud natuurlijk van hoe het tegen de zomer loopt met de corona-epidemie. Maar we kunnen dus wel al stilletjes hopen op een zomer van Kuurne: een terrasje doen, een kioskconcert meepikken of kinderen opnieuw speelruimte aanbieden.”

“Deze nieuwe timing is een meevaller voor de handelaars: zij krijgen zuurstof na een moeilijke periode”, zegt schepen van lokale economie Johan Bossuyt.

Kerkstraat komt eerst aan de beurt

“Samen met Aquafin maakt de gemeente gebruik van de zomerperiode om een aannemer aan te duiden om de werken uit te voeren. Van zodra de aannemer aangesteld is, kunnen we in detail de werken plannen,” zegt schepen van mobiliteit en openbare werken Annelies Vandenbussche.  

In eerste fase, van 2021 tot en met 2023, worden de Kerkstraat, de Generaal Eisenhowerstraat, het Marktplein en de Tramstatie opnieuw ingericht. Gelijktijdig pakken we de Doornenstraat aan. In een tweede fase die start vanaf 2023 volgt dan de Koning Albertstraat.

Voorbereidende werkzaamheden vinden wel plaats vanaf mei. Fluvius en andere exploitanten van nutsleidingen zullen van deze tijd gebruik maken om hun leidingen te verplaatsen. Dat kan plaatselijke en tijdelijke hinder opleveren. De informatie over de werken ontvang je in het voorjaar persoonlijk in de bus.

Circulatie- en parkeerplannen in voorbereiding

De ingenieurs en planners maken momenteel werk van circulatieplannen voor elke fase van de werken.

Dit zijn alvast de sleutelelementen:

  • Het centrum van Kuurne blijft tijdens de centrumvernieuwing continu bereikbaar via een intelligente verkeerslus.
  • Doorsteken blijven mogelijk in elke deelfase.
  • De Kuurnse grote parkings voor langparkeren worden tijdens de werken aangevuld met parkeerfaciliteiten per deelzone.

Bewoners en handelaars in de werfzone worden vanzelfsprekend nog geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning of winkel voor en tijdens de werken.

Een complex dossier met één aanpak

De gewijzigde timing is er gekomen omdat het complexe aanbestedingsdossier met vele partijen alle tijd moet krijgen om grondig voorbereid en beslist te worden. De centrumvernieuwing is een bijzonder technisch en bestuurlijk dossier: Aquafin staat in voor het vernieuwen van rioleringen, Fluvius voor het aanleggen van een warmtenet, de Watergroep voor een grote toevoer naar de watertoren aan de bedrijvenzone en dan zijn er ook nog de andere nutsmaatschappijen die kabels en buizen onder de grond hebben liggen.

Aquafin coördineert grotendeels de werken. Het studiebureau Cnockaert Urban Engineering staat in voor de technische voorbereiding. Dat vraagt dus wat tijd om af te stemmen en een goede planning op te maken. Een geïntegreerde aanpak staat voorop om tot een efficiënte uitvoering te komen.

Volgende stappen

Komende weken bezoekt ambtenaar lokale economie Lien Debeuf de handelaars in de werfzone voor een persoonlijk gesprek. Aquafin zal alle woningen in de werfzone bezoeken in functie van de rioleringswerken.

We informeren je over elke nieuwe stap in de ingrijpend project. Samen, maken we Kuurne levendig, bereikbaar en groen!

www.kuurne.be/centrumvernieuwing