Aanleg warmtenet Harelbeeksestraat

Gepubliceerd op Maandag 15 mei 2023
30 mei 202307 juli 2023

Dinsdag 30 mei 2023 start Fluvius met de aankoppeling van het nieuwe warmtenet op het huidige warmtenet.
Deze werken staan gepland tot 7 juli 2023.

De werken aan het warmtenet verlopen in 3 fases:

1. Maandag 30/05/2023 tem 7/07/2023: aankoppeling op het bestaande warmtenet
2. Eind september tem eind december 2023: Aanleggen van de leidingen (paralel met de riolerings-en wegeniswerken in de Harelbeeksestraat, ter hoogte van de Doornstraat)
3. In de loop van 2024: Leidingen spoelen en reinigingswerken vooraleer het warmtenet in werking kan treden

De omleiding loopt via de Beemdenlaan.

 

Bewonersbrief Fluvius

harelbeeksestraat